Áo Mới Cà Mau (Remix) - Long Nhật - Zing MP3
https://zingmp3.vn/bai-hat/Ao-Moi-Ca-Mau-Remix-Long-Nhat/ZW6D6OC9.html
2019-04-20 01:00:12 169
Áo Mới Cà Mau (Remix) - Long Nhật Nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bản đồ Việt Nam. Ngại chi đường xa không tới, về để nói với nhau mấy lời. Xuôi máy chèo sông ông Đốc, đêm trắng kịp tới chợ Cà Mau, xuồng ghe ngày đêm không ngớt, người Cà Mau dễ thương vô cùng.