12 cuốn sách fan ‘Harry Potter’ phải đọc trong năm 2018 ...
https://zingnews.vn/12-cuon-sach-fan-harry-potter-phai-doc-trong-nam-2018-post808194.html
2020-06-03 08:05:10 22
Xuất bản Sách hay. 12 cuốn sách fan ‘Harry Potter’ phải đọc trong năm 2018. 11:45 31/12/2017; Tác giả J.K. Rowling chưa có kế hoạch viết phần kế tiếp series “Harry Potter”, nhưng fan của cậu bé phù thủy có thể đón chờ nhiều tác phẩm về thế giới pháp thuật trong năm 2018.