0
(0 đánh giá)

Thẻ Canonical là một khía cạnh quan trọng của tối ưu hóa trang web, đặc biệt là trong kỷ nguyên hiện đại của Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO). Về cơ bản, Thẻ Canonical là một đoạn mã giúp các công cụ tìm kiếm xác định phiên bản chính hoặc bản gốc của trang web, để tránh các hình phạt của công cụ tìm kiếm đối với nội dung trùng lặp. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ đi sâu vào lý do tại sao các thẻ này rất cần thiết cho SEO, cách chúng hoạt động và cách thực hiện chúng một cách chính xác.


Lý do đầu tiên để sử dụng Thẻ Canonical là để ngăn chặn nội dung trùng lặp. Nội dung trùng lặp đề cập đến các trang web giống hệt nhau hoặc rất giống nhau tồn tại trên các URL khác nhau. Điều này có thể xảy ra khi nhiều phiên bản của một trang web tồn tại vì các lý do khác nhau (ví dụ: các trang thân thiện với in, phiên bản di động hoặc phiên bản quốc tế), có thể gây nhầm lẫn cho các công cụ tìm kiếm. Khi các công cụ tìm kiếm bắt gặp các trang web trùng lặp, họ không biết phiên bản nào để xếp hạng, dẫn đến lãng phí tài nguyên, giảm khả năng hiển thị và xếp hạng công cụ tìm kiếm thấp hơn.


Thẻ Canonical giúp giải quyết vấn đề này bằng cách cho các công cụ tìm kiếm biết phiên bản nào của Thẻ Canonical là một khía cạnh quan trọng của tối ưu hóa trang web, đặc biệt là trong kỷ nguyên hiện đại của Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO). Về cơ bản, Thẻ Canonical là một đoạn mã giúp các công cụ tìm kiếm xác định phiên bản chính hoặc bản gốc của trang web, để tránh các hình phạt của công cụ tìm kiếm đối với nội dung trùng lặp. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ đi sâu vào lý do tại sao các thẻ này rất cần thiết cho SEO, cách chúng hoạt động và cách thực hiện chúng một cách chính xác.


Lý do đầu tiên để sử dụng Thẻ Canonical là để ngăn chặn nội dung trùng lặp. Nội dung trùng lặp đề cập đến các trang web giống hệt nhau hoặc rất giống nhau tồn tại trên các URL khác nhau. Điều này có thể xảy ra khi nhiều phiên bản của một trang web tồn tại vì các lý do khác nhau (ví dụ: các trang thân thiện với in, phiên bản di động hoặc phiên bản quốc tế), có thể gây nhầm lẫn cho các công cụ tìm kiếm. Khi các công cụ tìm kiếm bắt gặp các trang web trùng lặp, họ không biết phiên bản nào để xếp hạng, dẫn đến lãng phí tài nguyên, giảm khả năng hiển thị và xếp hạng công cụ tìm kiếm thấp hơn.


Thẻ Canonical giúp giải quyết vấn đề này bằng cách cho các công cụ tìm kiếm biết phiên bản nào củacanonical là gì