0
(0 đánh giá)

Topic cluster là một phần thiết yếu của các chiến lược tiếp thị nội dung hiện đại. Một Topic cluster là một nhóm các phần nội dung xoay quanh một chủ đề hoặc chủ đề rộng. Nhóm nội dung này nên cung cấp thông tin chuyên sâu và liên quan đến đối tượng mục tiêu. Nói một cách đơn giản, nó có nghĩa là tạo ra một phần nội dung bao gồm một chủ đề từ nhiều góc độ, cung cấp một cái nhìn toàn diện về vấn đề này.


Một trong những lợi ích chính của topic cluster là gì là nó có thể giúp cải thiện thứ hạng của công cụ tìm kiếm. Điều này là do một nhóm nội dung gắn kết nhắm mục tiêu một chủ đề cụ thể có thể báo hiệu cho Google và các công cụ tìm kiếm khác mà một trang web là một cơ quan về vấn đề này. Topic cluster cũng có thể giúp tăng sự tham gia và thúc đẩy lưu lượng truy cập đến một trang web.


Để tạo ra một Topic cluster hiệu quả, điều cần thiết là bắt đầu bằng cách chọn một chủ đề hoặc chủ đề rộng. Chủ đề này nên liên quan đến khán giả và là một chủ đề mà họ có khả năng tìm kiếm thông tin. Tiếp theo, các phần nội dung trong cụm nên được tổ chức một cách hợp lý. Điều này có thể