tài khoản 3318
2019-04-30 14:55:38 1427
tài khoản 3318

CÁC TRANG LIÊN QUAN

NiceAccounting: Hệ thống tài khoản - 331. Phải trả cho người bán.
www.niceaccounting.com /HTTK/3/331.html
2019-04-15 09:48:24 281

- Khi phát sinh các khoản nợ phải trả cho người bán (bên có tài khoản 331) bằng ngoại tệ, kế toán phải quy đổi ra Đồng Việt nam theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh (là tỷ giá bán của ngân hàng thương mại nơi thường xuyên có giao dịch).

Kế toán các khoản phải trả | Quantri.vn
quantri.vn /dict/details/8992-ke-toan-cac-khoan-phai-tra
2019-04-25 14:46:12 134

Số nợ phải trả của đơn vị trên tài khoản tổng hợp phải bằng tổng số nợ phải trả ... TK 3318 -Các khoản phải trả khác: Phản ánh tình hình thanh toán các khoản ...

cách hạch toán tài khoản 3318 - 123doc
123doc.org /timkiem/c%C3%A1ch+h%E1%BA%A1ch+to%C3%A1n+t%C3%A0i+kho%E1%BA%A3n+3318.htm
2019-04-25 14:46:12 168

Tìm kiếm cách hạch toán tài khoản 3318 , cach hach toan tai khoan 3318 tại 123doc - Thư viện trực tuyến hàng đầu Việt Nam.

Tài khoản kế toán hành chính sự nghiệp - Hệ thống tài khoản kế toán
www.taikhoanketoan.com /p/he-thong-tai-khoan-ke-toan-hanh-chinh.html
2019-04-25 14:46:12 260

Hệ thống tài khoản kế toán hành chính sự nghiệp mới nhất. đầy đủ và luôn cập nhật mới , các bạn có thể tải về ở link bên dưới ...

BỘ TÀI CHÍNH
ubmttq.hochiminhcity.gov.vn /data/news/2007/10/1532/thongtu77huongdanketoanchoquyvinguoingheo.doc
2019-04-25 14:46:12 75

5 Tháng Bảy 2007 ... Hệ thống tài khoản kế toán Quỹ “Vì người nghèo”gồm các tài khoản trong ...... Tài khoản 3318- Phải trả khác: Phản ánh tình hình thanh toán về ...

Phụ lục số 01 1. Danh mục hệ thống tài khoản kế toán
vbpl.vn /FileData/TW/Lists/vbpq/Attachments/25851/VanBanGoc_243-2009-TT-BTC_Phu%20luc.pdf
2019-04-25 14:46:12 136

31 Tháng Mười Hai 2009 ... Nợ TK 331 - Các khoản phải trả (3311, 3312,3313, 3318) ...... Tài khoản 3318- Phải trả khác: Phản ánh tình hình thanh toán về các khoản phải ...

Thanh toán các khoản phải trả - Hướng dẫn sử dụng MISA Mimosa ...
help.mimosa2018.misa.vn /tien_gui_chi_tien_gui_thanh_toan_cac_khoan_phai_tra.htm
2019-04-25 14:46:12 190

Nợ TK 331 (chi tiết tài khoản 3311/3312/3318). Có TK 112 (chi tiết tài khoản 1121/1122). 2. Mô tả nghiệp vụ. Khi nhà cung cấp hoặc các đối tượng khác yêu cầu ...

(PDF) Chương 3. Kế toán tài sản cố định và đầu tư XDCB Chương 3 ...
www.academia.edu /7540611/Ch%C6%B0%C6%A1ng_3._K%E1%BA%BF_to%C3%A1n_t%C3%A0i_s%E1%BA%A3n_c%E1%BB%91_%C4%91%E1%BB%8Bnh_v%C3%A0_%C4%91%E1%BA%A7u_t%C6%B0_XDCB_Ch%C6%B0%C6%A1ng_3._K%E1%BA%BE_TO%C3%81N_T%C3%80I_S%E1%BA%A2N_C%E1%BB%90_%C4%90%E1%BB%8ANH_V%
2019-04-25 14:46:12 72

Theo chế độ kế toán hiện hành, TSCĐ là những tư liệu lao động và tài sản khác ..... toán ghi: Nợ TK 211: Tài sản cố định hữu hình Có TK 331 (3318): Các khoản ...

Quy trình hạch toán kế toán tại trường ĐHKT&QTKD - tueba
tueba.edu.vn /Content/TUEBA/Files/Quy%20trinh%20hach%20toan%20ke%20toan.pdf
2019-04-25 14:46:12 160

DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN ÁP DỤNG. TẠI TRƢỜNG ĐẠI ..... Nợ TK 331- Các khoản phải trả (3318) (Chi tiết đơn vị, cá nhân của trường là.