tài khoản 3313
2019-04-30 15:20:28 372

CÁC TRANG LIÊN QUAN

NiceAccounting: Hệ thống tài khoản - 331. Phải trả cho người bán.
www.niceaccounting.com /HTTK/3/331.html
2019-04-15 09:48:24 281

- Khi phát sinh các khoản nợ phải trả cho người bán (bên có tài khoản 331) bằng ngoại tệ, kế toán phải quy đổi ra Đồng Việt nam theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh (là tỷ giá bán của ngân hàng thương mại nơi thường xuyên có giao dịch).

Tài khoản kế toán hành chính sự nghiệp - Hệ thống tài khoản kế toán
www.taikhoanketoan.com /p/he-thong-tai-khoan-ke-toan-hanh-chinh.html
2019-04-25 14:46:12 260

Hệ thống tài khoản kế toán hành chính sự nghiệp mới nhất. đầy đủ và luôn cập nhật mới , các bạn có thể tải về ở link bên dưới ...

Kế Toán - Thuế: Thông Tin Tài Chính: Tài khoản nợ phải trả ...
www.ketoan.biz /2019/01/tai-khoan-no-phai-tra-doanh-ap-dung-doanh-nghiep-sieu-nho.html
2019-04-25 15:08:03 139

Hướng dẫn hạch toán tài khoản 3311-phải trả người lao động, TK 3312- các khoản trích theo lương, TK 3313 thuế và các khoản phải ...

số dư của tài khoản 331 | Diễn đàn Dân Kế Toán | Cộng Đồng ...
danketoan.com /threads/so-du-cua-tai-khoan-331.122329/
2019-04-25 15:08:03 74

Ðề: số dư của tài khoản 331 Đây là TK lưỡng tính . Đối với TK công nợ ko đcj phép bù trrừ công nợ kiểu đó. ... 3311,3312,3313 ...

Khu Vực Danh sách Nick ngọc Rồng - accre.vn
accre.vn /game/ngocrong.html
2019-04-25 15:08:03 84

Tài khoản #3313. ... Nap Tien ID tài khoản tại Thông tin tài khoản. Chuyển xong liên hệ Chăm Sóc Khách Hàng hoặc Hotline để được xử lý.

Kế toán tài khoản 331 phải trả cho người bán theo quy định
luattoanquoc.com /ke-toan-tai-khoan-331-phai-tra-cho-nguoi-ban-theo-quy-dinh/
2019-04-25 15:08:03 76

28/6/2018 · kế toán tài khoản 331 như sau: Tài khoản 331 ... – Tài khoản 3313 – “Phải trả hoạt động nhượng tái bảo hiểm”: ...

Tài khoản RANDOM rank giá rẻ 9000 #3313
thuvanmaylq.com /acc-random-rank-gia-re-9000-3313.html
2019-04-25 15:08:03 103

Tài khoản RANDOM #3313 - Có 0 tướng 0 skin - Giá: 9.000 vnđ -

Phương pháp hạch toán kế toán tài khoản 331 theo quy định
luattoanquoc.com /phuong-phap-hach-toan-ke-toan-tai-khoan-331-theo-quy-dinh/
2019-04-25 15:08:03 72

phương pháp hạch toán kế toán tài khoản 331 như sau: Khi phát sinh các khoản thanh toán quyền lợi bảo hiểm cho người thụ hưởng khi ...

Hạch toán mua hàng, nhận hoá đơn đầu vào sau ngày mua ...
webketoan.com /threads/141156-hach-toan-mua-hang-nhan-hoa-don-dau-vao-sau-ngay-mua/
2019-04-25 15:08:03 75

10/8/2008 · Hiện nay các công ty có thêm TK 3313 "Tài khoản trung gian chưa nhận hóa đơn". Khi bạn nhận hàng về mà chưa nhận hóa đơn lúc ngày 4 ...

TK 33311 có số dư cuối năm không - Webketoan - Cộng đồng ...
webketoan.com /threads/14866-tk-33311-co-so-du-cuoi-nam-khong/
2019-04-25 15:08:03 110

12/11/2005 · Chị Thắm ơi, đến ngày 31/12 mà tài khoản 33311 có số dư bên Có có nghĩa là số tiền thuế GTGT còn phải nộp cho nhà nước, ...