tài khoản 3387
2019-04-30 18:55:47 633
tài khoản 3387

CÁC TRANG LIÊN QUAN

Cách hạch toán doanh thu chưa thực hiện 3387 theo TT 200
ketoanthienung.org /tin-tuc/cach-hach-toan-doanh-thu-chua-thuc-hien.htm
2019-04-25 18:28:14 162

Vậy đối với Thông tư mới 133 thì các khoản thu trước về học phí đưa vào tài khoản 3387 có được không? Cám ơn. Thích · Phản hồi · Đánh dấu là spam · 1 năm.

NiceAccounting: Hệ thống tài khoản - 338. Phải trả, phải nộp khác.
niceaccounting.com /HTTK/3/338.html
2019-04-25 18:28:14 313

Tài khoản này cũng được dùng để hạch toán doanh thu nhận trước về các dịch vụ .... Tài khoản 3387 - Doanh thu chưa thực hiện: Phản ánh số hiện có và tình ...

Tài khoản 3387 - Doanh thu chưa thực hiện - Dịch vụ kiểm toán ...
vinasc.com.vn /tai-khoan-3387-doanh-thu-chua-thuc-hien/
2019-04-25 18:28:14 186

14 Tháng Ba 2019 ... Tài khoản 3387 – Doanh thu chưa thực hiện: Phản ánh số hiện có và tình hình tăng, giảm doanh thu chưa thực hiện của doanh nghiệp trong kỳ ...

Phân biệt doanh thu chưa thực hiện và khách hàng trả trước
congminh.com.vn /Phan-biet-Doanh-thu-chua-thuc-hien-va-Khach-hang-tra-truoc/
2019-04-25 18:28:14 166

20 Tháng Tám 2018 ... Như vậy, việc người mua trả trước tiền hàng khi người bán chưa giao hàng cho người mua thì không được ghi nhận vào tài khoản 3387 mà ...

Lưu ý kế toán các khoản Doanh thu chưa thực hiện - Kế Toán - Thuế
www.ketoan.biz /2015/01/ke-toan-cac-khoan-doanh-thu-chua-thuc-hien.html
2019-04-25 18:28:14 165

26 Tháng Giêng 2015 ... Như vậy, việc người mua trả trước tiền hàng khi người bán chưa giao hàng cho người mua thì không được ghi nhận vào tài khoản 3387 mà ...

Bàn thêm về kế toán doanh thu chưa thực hiện - Webketoan - Kế ...
www.webketoan.vn /ban-them-ve-ke-toan-doanh-thu-chua-thuc-hien.html
2019-04-25 18:28:14 108

18 Tháng Mười Hai 2014 ... Theo hướng dẫn hạch toán tài khoản 3387 trong chế độ kế toán doanh nghiệp thì Tài khoản 3387 – Doanh thu chưa thực hiện dùng phản ánh ...

Doanh thu chưa thực hiện, trả trước- phần 1: hướng dẫn hạch toán
thue.dianam.vn /Huong-dan-nghiep-vu/Doanh-thu-chua-thuc-hien-tra-truoc--phan-1-huong-dan-hach-toan-6054
2019-04-25 18:28:14 126

13 Tháng Mười 2016 ... Hạch toán vào tài khoản này số tiền của khách hàng đã trả trước cho ... tiền khách hàng trả trước. Tài khoản. TK 3387. Ví dụ: Theo ví dụ trên.

Kế toán tài khoản 3387 phí bảo hiểm tạm thu doanh thu chưa thực ...
luattoanquoc.com /ke-toan-tai-khoan-3387-phi-bao-hiem-tam-thu-doanh-thu-chua-thuc-hien/
2019-04-25 18:28:14 146

8 Tháng Sáu 2018 ... Kế toán tài khoản 3387 phí bảo hiểm tạm thu doanh thu chưa thực hiệnĐánh giá bài viết Kế toán tài khoản 3387 Kiến thức của bạn: Kế toán tài ...

Doanh thu chưa thực hiện - Thư Viện Pháp Luật
danluat.thuvienphapluat.vn /doanh-thu-chua-thuc-hien-71278.aspx
2019-04-25 18:28:14 126

22 Tháng Sáu 2012 ... + Và cũng không được hạch toán vào TK 3387 - Doanh thu nhận ... Không hạch toán vào tài khoản này số tiền nhận trước của người mua mà ...

Hạch toán chuyên sâu tài khoản 338 - phải trả, phải nộp khác - Misa
www.misa.com.vn /tin-tuc/chi-tiet/newsid/4977/Hach-toan-chuyen-sau-tai-khoan-338---phai-tra-phai-nop-khac
2019-04-25 18:28:14 183

28 Tháng Năm 2012 ... Tài khoản 3387 - Doanh thu chưa thực hiện: Phản ánh số hiện có và tình hình tăng, giảm doanh thu chưa thực hiện của doanh nghiệp của ...