công nghệ là gì
2019-04-16 01:50:43 372
công nghệ là gì

CÁC TRANG LIÊN QUAN

Công nghệ – Wikipedia tiếng Việt
vi.wikipedia.org /wiki/Công_nghệ
2019-04-15 12:38:16 354

Công nghệ (tiếng Anh: technology) là sự phát minh, sự thay đổi, việc sử dụng, và kiến thức về các công cụ, máy móc, kỹ thuật, kỹ năng nghề nghiệp, hệ thống, và phương pháp tổ chức, nhằm giải quyết một vấn đề, cải tiến một giải pháp đã tồn tại, đạt một mục đích, hay thực hiện một chức năng cụ ...

Kỹ thuật – Wikipedia tiếng Việt
vi.wikipedia.org /wiki/K%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt
2019-04-15 14:32:35 123

Công nghệ là sự tạo ra, sự biến đổi, sử dụng, và kiến thức về các công cụ, máy .... từ ngữ (tiếng Anh) đơn giản kỹ thuật là gì, và những gì không phải là kỹ thuật.

Khái niệm công nghệ
baocaototnghiep.net /khai-niem-cong-nghe/
2019-04-15 14:32:35 171

19 Tháng 4 2018 ... Ở Việt Nam, cho đến nay công nghệ thường được hiểu là quá trình tiến ... vì không thể quản lý công nghệ, một khi chưa xác định rõ nó là cái gì.

Công nghệ là gì? - VietnamFinance
vietnamfinance.vn /cong-nghe-la-gi-20180504224209674.htm
2019-04-15 14:32:35 206

18 Tháng Bảy 2018 ... (VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu công nghệ (technology) là gì?

Câu hỏi: Công nghệ là gì? - Khoa học và Công nghệ - Hỏi đáp ...
vinhphuc.gov.vn /ct/module/hoidap/Lists/DanhSachCauHoi/View_Detail.aspx
2019-04-15 14:32:35 174

8 Tháng Sáu 2015 ... Ở Việt Nam, trước đây thường có quan niệm cho rằng “công nghệ là kiến thức, kết quả của khoa học ứng dụng nhằm biến đổi các nguồn lực ...

Công nghệ là gì? - Sở khoa học công nghệ Vĩnh Phúc
sokhcn.vinhphuc.gov.vn /noidung/hoidap/Lists/Danhsachcauhoi/View_Detail.aspx
2019-04-15 14:32:35 240

12 Tháng Mười Hai 2012 ... Thuật ngữ “công nghệ” xuất phát từ chữ hy lạp “techne” có nghĩa là một nghệ thuật hay một kỹ năng, và “logia” có nghiễ là một khoa học hay ...

Công nghệ là gì và đã làm thay đổi nhân loại thế nào? | LiveShare
liveshare.vn /cong-nghe-la-gi-va-da-lam-thay-doi-nhan-loai-the-nao
2019-04-15 14:32:35 181

23 Tháng Chín 2018 ... Cuộc sống càng phát triển, ảnh hưởng của công nghệ càng lớn. Tuy nhiên, bạn đã bao giờ tự hỏi công nghệ là gì? Bài viết này, chúng tôi sẽ ...

BÀN VỀ KHÁI NIỆM CÔNG NGHỆ VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ...
thongtinphapluatdansu.edu.vn /2015/10/10/bn-ve-khi-niem-cng-nghe-v-chuyen-giao-cng-nghe-trong-luat-chuyen-giao-cng-nghe/
2019-04-15 14:32:35 157

10 Tháng Mười 2015 ... Theo Luật CGCN: “Công nghệ là giải pháp, quy trình, bí quyết kỹ .... đọc có thể hình dung ngay ra công nghệ là gì, bao gồm các đối tượng nào.

Khái niệm Công nghệ - Luật sư
luatsu-vn.com /khai-niem-cong-nghe/
2019-04-15 14:32:35 146

5 Tháng Chín 2014 ... Công nghệ là gì mà lại trở thành tiền đề quan trọng để phát triển kinh tế đất nước? Công nghệ có liên quan như thế nào tới lĩnh vực SHTT?

Nhiệm vụ khoa học và công nghệ là gì?
hoidap.thuvienphapluat.vn /hoi-dap/1FBD8-hd-nhiem-vu-khoa-hoc-va-cong-nghe-la-gi.html
2019-04-15 14:32:35 125

Nhiệm vụ khoa học và công nghệ là những vấn đề khoa học và công nghệ cần được giải quyết để đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm ...