ngân sách là gì
2019-05-02 21:50:25 309
ngân sách là gì

CÁC TRANG LIÊN QUAN

Quỹ ngân sách nhà nước là gì? - nganhangphapluat.thukyluat.vn
nganhangphapluat.thukyluat.vn /tu-van-phap-luat/thu-tuc-to-tung/quy-ngan-sach-nha-nuoc-la-gi-128822
2019-04-15 20:46:10 142

Căn cứ pháp lý: Điều 4 Luật ngân sách nhà nước 2015 Quỹ ngân sách nhà nước là toàn bộ các khoản tiền của Nhà nước, kể cả tiền vay có trên tài khoản của ngân sách nhà nước các cấp tại một thời điểm.

Ngân sách – Wikipedia tiếng Việt
vi.wikipedia.org /wiki/Ng%C3%A2n_s%C3%A1ch
2019-05-02 10:56:05 70

Ngân sách hay ngân quỹ (tiếng Anh và tiếng Pháp đều là: Budget) nói chung là một danh sách tất cả các chi phí và doanh thu theo kế hoạch.

Ngân sách nhà nước – Wikipedia tiếng Việt
vi.wikipedia.org /wiki/Ng%C3%A2n_s%C3%A1ch_nh%C3%A0_n%C6%B0%E1%BB%9Bc
2019-05-02 10:56:05 70

Ngân sách nhà nước, hay ngân sách chính phủ, là một phạm trù kinh tế và là phạm trù lịch sử; là một thành phần trong hệ thống ...

Ngân sách nhà nước là gì? - Thư Ký Luật
thukyluat.vn /news/binh-luan/ngan-sach-nha-nuoc-la-gi-24586.html
2019-05-02 10:56:05 66

Khái niệm cơ bản về ngân sách nhà nước được định nghĩa tại Khoản 14 Điều 4 Luật Ngân sách nhà nước 2015.

Năm ngân sách là gì? - mangphapluat.com
www.mangphapluat.com /nam-ngan-sach-la-gi.html
2019-05-02 10:56:05 92

Vậy năm ngân sách có gì khác với một năm thông thường, và có phải năm ngân sách của nước nào cũng giống nhau hay không?

Bội chi ngân sách nhà nước là gì?
nganhangphapluat.thukyluat.vn /tu-van-phap-luat/bo-may-hanh-chinh/boi-chi-ngan-sach-nha-nuoc-la-gi-121567
2019-05-02 10:56:05 75

Bội chi ngân sách nhà nước là (Tổng số) chi lớn hơn (tổng số) thu trong năm ngân sách, tình trạng mất cân đối của ngân sách ...

ngân sách nhà nước tiếng anh là gì - 123doc
123doc.org /timkiem/ng%c3%a2n+s%c3%a1ch+nh%c3%a0+n%c6%b0%e1%bb%9bc+ti%e1%ba%bfng+anh+l%c3%a0+g%c3%ac.htm
2019-05-02 10:56:05 63

Tìm kiếm ngân sách nhà nước tiếng anh là gì , ngan sach nha nuoc tieng anh la gi tại 123doc - Thư viện trực tuyến hàng đầu Việt Nam

Khái niệm Ngân sách nhà nước - luatduonggia.vn
luatduonggia.vn /khai-niem-ngan-sach-nha-nuoc/
2019-05-02 10:56:05 59

11/8/2015 · Ngân sách nhà nước là gì? Ngân sách Nhà nước gồm những nguồn thu nào?

Chi Ngân sách địa phương là gì? - Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ
luanvanaz.com /chi-ngan-sach-dia-phuong-la-gi.html
2019-05-02 10:56:05 175

20/11/2018 · Chi Ngân sách địa phương là việc phân bổ và sử dụng quỹ Ngân sách địa phương để thực hiện các nhiệm vụ của các cấp địa ...

Ngân sách địa phương là gì? Khái niệm và vai trò của Ngân ...
luanvanaz.com /ngan-sach-dia-phuong-la-gi-khai-niem-va-vai-tro-cua-ngan-sach-dia-phuong.html
2019-05-02 10:56:05 218

20/11/2018 · Ngân sách địa phương là các khoản thu NSNN phân cấp cho cấp địa phương hưởng, thu bổ sung từ NSTW cho NSĐP và các khoản chi NSNN ...