khoa học dữ liệu
2019-04-14 07:55:43 443
khoa học dữ liệu

CÁC TRANG LIÊN QUAN

Khoa học dữ liệu – Wikipedia tiếng Việt
vi.wikipedia.org /wiki/Khoa_h%E1%BB%8Dc_d%E1%BB%AF_li%E1%BB%87u
2019-04-14 07:48:14 285

Khoa học dữ liệu là một lĩnh vực liên ngành về các quá trình và các hệ thống rút trích tri thức hoặc hiểu biết từ dữ liệu ở ...

Khóa học Phân tích dữ liệu sử dụng Microsoft Power BI ...
www.hocviendaotao.com /2018/07/khoa-hoc-phan-tich-du-lieu-su-dung.html
2019-04-14 07:48:14 254

Trong khóa học này, bạn sẽ học cách cung cấp thông tin kinh doanh bắt mắt với Microsoft Power BI Desktop. Giờ đây, bạn có thể lấy dữ ...

Khoa học phân tích dữ liệu - Phần 1: Tổng quan về khoa học ...
www.vjsonline.org /career/khoa-h%E1%BB%8Dc-ph%C3%A2n-t%C3%ADch-d%E1%BB%AF-li%E1%BB%87u-ph%E1%BA%A7n-1-t%E1%BB%95ng-quan-v%E1%BB%81-khoa-h%E1%BB%8Dc-d%E1%BB%AF-li%E1%BB%87u
2019-04-14 07:48:14 151

Năm 2012, kể từ khi tạp chí Harvard Business Review danh giá cho đăng bài viết "Nhà khoa học dữ liệu: nghề hấp dẫn nhất thế kỷ 21" ...

Khoa học dữ liệu | Data Science Central
thanhnha.xyz /tu-hoc-moi-ngay/khoa-hoc-du-lieu.php
2019-04-14 07:48:14 238

Khoa học dữ liệu là một lĩnh vực liên ngành về các quá trình và các hệ thống rút trích tri thức hoặc hiểu biết từ dữ liệu ở ...

Khóa học phân tích cơ sở dữ liệu với dự án thực tế
zendvn.com /khoa-hoc-phan-tich-co-so-du-lieu/
2019-04-14 07:48:14 155

Khóa học phân tích cơ sở dữ liệu với dự án thực tế khóa học nâng cao và chuyên sâu về phân tích hệ thống thông tin, tạo form ...

Khóa học Lập trình cơ sở dữ liệu SQL Server 2014- Trung ...
csc.edu.vn /lap-trinh-va-csdl/lap-trinh-co-so-du-lieu-sql-server-2014_63
2019-04-14 07:48:14 164

Khóa học lập trình cơ sở dữ liệu SQL Server 2014. Học viên thi đạt kết quả cuối môn học sẽ được cấp chứng nhận Lập trình ...

Cơ hội nghề nghiệp khi chọn ngành khoa học dữ liệu - VnExpress
vnexpress.net /giao-duc/co-hoi-nghe-nghiep-khi-chon-nganh-khoa-hoc-du-lieu-3790158.html
2019-04-14 07:48:14 261

Nhà khoa học dữ liệu là công việc tốt nhất tại Mỹ còn mentor Trần Quốc Tuấn (FUNiX) đánh giá đây là nghề tiềm năng tại thị ...

Khóa học Truy vấn cơ sở dữ liệu SQL Server 2014- Trung Tâm ...
csc.edu.vn /lap-trinh-va-csdl/Truy-van-co-so-du-lieu-SQL-Server-2014_60
2019-04-14 07:48:14 185

Khóa học Truy vấn cơ sở dữ liệu SQL Server 2014 cung cấp cho học viên kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể làm việc với ...

Khóa học Ứng dụng Excel trong xử lý dữ liệu - unitrain.edu.vn
unitrain.edu.vn /class/khoa-hoc-ung-dung-excel-trong-xu-ly-du-lieu/
2019-04-14 07:48:14 318

Khác với tin học văn phòng, khóa học của UniTrain được thiết kế tập trung chủ yếu vào nội dung thực hành giúp cho học viên ...

Khoa học dữ liệu - Ngành học đang cần nhân lực cao
www.uit.edu.vn /khoa-hoc-du-lieu-nganh-hoc-dang-can-nhan-luc-cao
2019-04-14 07:48:14 286

Sinh viên ngành KHDL học và thực hành dựa trên ba nguồn tri thức: toán học, máy học và tri thức, phục vụ cho việc thiết kế các ...