bộ y tế việt nam
2019-04-22 21:40:32 494
bộ y tế việt nam

CÁC TRANG LIÊN QUAN

Cục y tế dự phòng - Bộ Y tế
vncdc.gov.vn /
2019-04-15 06:02:25 320

Ngày 12/10/2018 tại Hà Nội, Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã phối hợp với Tổ chức PATH và Quỹ Novartis tổ chức Hội thảo đối thoại chính sách nhằm đánh giá thực trạng và kết quả ..

Bộ Y tế (Việt Nam) – Wikipedia tiếng Việt
vi.wikipedia.org /wiki/Bộ_Y_tế_(Việt_Nam)
2019-04-15 06:15:16 270

Bộ Y tế Việt Nam là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, bao gồm các lĩnh vực: y tế dự phòng, khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng, y học cổ truyền, thuốc phòng chữa bệnh cho người, mỹ phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe con người, an toàn ...

Cục quản lý khám chữa bệnh - Bộ Y tế
kcb.vn /
2018-10-01 15:36:14 280

Ký hiệu Trích yếu Ngày HH; Tiếp tục lấy ý kiến dự thảo Thông tư Hướng dẫn xây dựng hệ thống báo cáo sự cố y khoa trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Bộ Y tế
www.moh.gov.vn /
2019-04-22 18:16:04 311

Hội nghị sÆ¡ kết 3 năm và kế hoạch 2 năm của ChÆ°Æ¡ng trình mục tiêu Y tế -. ... Ngày sức khỏe thế giới năm 2019 - Hưởng ứng ChÆ°Æ¡ng trình Sức khỏe Việt Nam ...

4825/QĐ-BYT - Hệ thống tra cứu văn bản Bộ Y Tế
emoh.moh.gov.vn /publish/home
2019-04-22 18:16:04 219

15, 227/KH-BYT, 06/03/2019 23:57, Kế hoạch triển khai ứng dụng CNTT trong quản lý khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán BHYT năm 2019, Bộ Y Tế.

Hệ thống tra cứu văn bản Bộ Y Tế - Hệ thống quản lý và điều hành ...
emoh.moh.gov.vn /publish
2019-04-22 18:16:04 230

... Nguyễn Xuân Trường, Đặng Hồng Nam, Lê Việt Hương, Lê Thành Công, Trần ... Nguyễn Ngô Quang, Phan Lê Thu Hằng, Nguyễn Anh Tuấn, Đặng Việt Hùng ...

Thống kê Y tế - Bộ Y tế
www.moh.gov.vn /province/Pages/ThongKeYTe.aspx
2019-04-22 18:16:04 250

Niên giám thống kê y tế năm 2015. 16/01/2018 10:51. Xem tiếp ... Tóm tắt số liệu thống kế y tế năm 2009-2013. 17/06/2015 08:02. Xem tiếp ...

Cổng thông tin bộ y tế - Cục Công nghệ thông tin - Bộ Y tế
ehealth.gov.vn /CIMSI.aspx
2019-04-22 18:16:04 205

Cổng thông tin bộ y tế (23/12/2015), Trang in. Cổng thông ... Tổ chức Y tế Thế giới (23/12/2015). Tra cứu ... CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - BỘ Y TẾ VIỆT NAM

'Bộ Y tế Việt Nam cần quản lý thuốc tốt hơn' - BBC News Tiếng Việt
www.bbc.com /vietnamese/media-47965090
2019-04-22 18:16:04 94

5 ngày trước ... Trong phỏng vấn với BBC Tiếng Việt, bà Lê Thắm, nghiên cứu sinh tại Trường Dược thuộc Đại học Maryland, Hoa Kỳ, nói Việt Nam chưa có ...

CÁC VIDEO LIÊN QUAN