lưu trữ tiếng anh
2019-04-29 04:15:30 378
lưu trữ tiếng anh

CÁC TRANG LIÊN QUAN

lưu trữ - translation - Vietnamese-English Dictionary - Glosbe
glosbe.com /vi/en/l%C6%B0u%20tr%E1%BB%AF
2019-04-23 12:50:04 79

vi DÄ© nhiên , Dropbox chỉ là một nền tảng lÆ°u trữ , chia sẻ , và đồng bộ dữ liệu ...

lưu giữ - translation - Vietnamese-English Dictionary - Glosbe
glosbe.com /vi/en/l%C6%B0u%20gi%E1%BB%AF
2019-04-23 12:50:04 87

vi Trước kia chúng tôi làm công việc lưu giữ hình ảnh của người ta trên giấy, nhưng làm công việc lưu giữ người ta trong trí nhớ Đức Chúa Trời là một sự lựa ...

lưu trữ - nghĩa trong tiếng Tiếng Anh - từ điển bab.la - Babla.vn
www.babla.vn /tieng-viet-tieng-anh/l%C6%B0u-tr%E1%BB%AF
2019-04-23 12:50:04 69

Tra từ 'lưu trữ' trong từ điển Tiếng Anh miễn phí và các bản dịch Anh khác.

Vietgle Tra từ - Định nghĩa của từ 'lưu trữ' trong từ điển Lạc Việt
tratu.coviet.vn /hoc-tieng-anh/tu-dien/lac-viet/all/l%C6%B0u+tr%E1%BB%AF.html
2019-04-23 12:50:04 80

zennyntt; 11:13:18; vâng, cảm ơn BoiBoi nhiều, thiệt sự mình bị tâm lý về tiếng anh, mỗi lần mình gửi email xong mình bị dằn vặt vì sự viết sai của mình.

"sự lưu trữ thông tin" tiếng anh là gì? - EnglishTestStore
englishteststore.net /index.php
2019-04-23 12:50:04 74

Em muốn hỏi "sự lưu trữ thông tin" tiếng anh nói thế nào? Xin cảm ơn nhiều nhà. ... Sự lưu trữ thông tin dịch sang tiếng anh là: information storage. Answered 3 ...

Nghĩa của từ Archives - Từ điển Anh - Việt - Tra từ - Soha
tratu.soha.vn /dict/en_vn/Archives
2019-04-23 12:50:04 132

'''´a:kaivz'''/, Văn thư lưu trữ, Nơi lưu trữ văn thư; cơ quan lưu trữ văn thư; văn khố, kho chữ, kho lưu trữ, niêm cất, nhà lưu trữ,

archive | Định nghĩa trong Từ điển tiếng Anh-Việt - Cambridge ...
dictionary.cambridge.org /vi/dictionary/english-vietnamese/archive
2019-04-23 12:50:04 74

archive - dịch sang tiếng Việt với Từ điển tiếng Anh-Việt - Cambridge Dictionary. ... chuyên viên lưu trữ. She is Chief Archivist at the John F. Kennedy ...

CÁC VIDEO LIÊN QUAN