thép việt ý cafef
2019-05-06 03:15:41 408

CÁC TRANG LIÊN QUAN

VIS : Công ty Cổ phần Thép Việt Ý | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp ...
s.cafef.vn /hose/VIS-cong-ty-co-phan-thep-viet-y.chn
2019-04-15 17:08:12 235

Thông tin giao dịch và hồ sơ Công ty Cổ phần Thép Việt Ý (mã: VIS). Nhóm ngành: Sản xuất Thép, Chủ tịch HĐQT: Ông Toshimasa Zako, Tổng Giám đốc: Ông ...

Thép Việt Ý - CafeF
cafef.vn /thep-viet-y.html
2019-04-15 17:08:12 116

21 Tháng Ba 2019 ... Thép Việt Ý lấy ý kiến cổ đông về việc cho phép Kyoei Steel mua thêm từ 10% cổ phần trở lên Tin tức Thép Việt Ý.

VIS : Công ty Cổ phần Thép Việt Ý | Thông tin công ty | CafeF.vn
s.cafef.vn /hose/VIS/thong-tin-chung.chn
2019-05-05 18:08:02 105

Thông tin giao dịch và hồ sơ Công ty Cổ phần Thép Việt Ý (mã: VIS). Nhóm ngành: Sản xuất Thép, Chủ tịch HĐQT: Ông Hiroshi Kunimaru, Tổng Giám đốc: Ông ...

VIS : Công ty Cổ phần Thép Việt Ý | Ban lãnh đạo | CafeF.vn
s.cafef.vn /hose/VIS/ban-lanh-dao.chn
2019-05-05 18:08:02 125

Thông tin giao dịch và hồ sơ Công ty Cổ phần Thép Việt Ý (mã: VIS). Nhóm ngành: Sản xuất Thép, Chủ tịch HĐQT: Ông Hiroshi Kunimaru, Tổng Giám đốc: Ông ...

Về tay người Nhật, Thép Việt Ý (VIS) lỗ tiếp 195 tỷ đồng ... - CafeF
cafef.vn /ve-tay-nguoi-nhat-thep-viet-y-vis-lo-tiep-195-ty-dong-trong-quy-4-20190119084845046.chn
2019-05-05 18:08:02 103

19 Tháng Giêng 2019 ... Đây là quý báo lỗ thứ 3 liên tiếp của Thép Việt Ý, nâng tổng lỗ cả năm lên 326 tỷ đồng.

Về tay người Nhật, Thép Việt Ý bất ngờ dự kiến lỗ gần trăm ... - CafeF
cafef.vn /ve-tay-nguoi-nhat-thep-viet-y-bat-ngo-du-kien-lo-gan-tram-ty-nam-2019-20190225155104927.chn
2019-05-05 18:08:02 80

26 Tháng 2 2019 ... Năm 2018 - năm đầu về tay người Nhật, Thép Việt Ý đã gây bất ngờ khi báo lỗ cả năm hơn 326 tỷ đồng.

VIS : Công ty Cổ phần Thép Việt Ý | Công ty con - Công ty ... - CafeF
s.cafef.vn /hose/VIS/cong-ty-con.chn
2019-05-05 18:08:02 87

Thông tin giao dịch và hồ sơ Công ty Cổ phần Thép Việt Ý (mã: VIS). Nhóm ngành: Sản xuất Thép, Chủ tịch HĐQT: Ông Toshimasa Zako, Tổng Giám đốc: Ông ...

Thép Việt Ý lỗ 68 tỷ đồng trong quý 2/2018 - số lỗ kỷ lục từ ... - CafeF
cafef.vn /thep-viet-y-lo-68-ty-dong-trong-quy-2-2018-so-lo-ky-luc-tu-khi-len-san-20180720152023205.chn
2019-05-05 18:08:02 75

20 Tháng Bảy 2018 ... CTCP Thép Việt Ý (mã chứng khoán VIS) công bố báo cáo tài chính quý 2/2018 với số lỗ bất ngờ gần 68 tỷ đồng. Cụ thể, tính riêng quý 2/2018 ...

Thép Việt Ý lấy ý kiến cổ đông về việc cho phép Kyoei Steel ... - CafeF
s.cafef.vn /VIS-297350/thep-viet-y-lay-y-kien-co-dong-ve-viec-cho-phep-kyoei-steel-mua-them-tu-10-co-phan-tro-len.chn
2019-05-05 18:08:02 97

21 Tháng Ba 2019 ... Hiện Kyoei Steel đang là công ty mẹ sở hữu 73,81% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Thép Việt Ý.

CÁC VIDEO LIÊN QUAN