luật bảo vệ trẻ em
2019-04-19 17:50:41 426
luật bảo vệ trẻ em

CÁC TRANG LIÊN QUAN

Hệ thống văn bản pháp quy Chính phủ - chinhphu.vn
chinhphu.vn /portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban
2019-04-17 08:02:13 238

Chức năng của nguồn nước là những mục đích sử dụng nước nhất định dựa trên các giá trị lợi ích của nguồn nước. 22. Hành lang bảo vệ nguồn nước là phần đất giới hạn dọc theo nguồn nước hoặc bao quanh nguồn nước do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

Trẻ em ở Mỹ được bảo vệ thế nào? - VnExpress
vnexpress.net /phap-luat/tre-em-o-my-duoc-bao-ve-the-nao-3764190.html
2019-04-15 03:50:30 130

Cơ quan bảo vệ trẻ em có đặc quyền được tách con cái khỏi bố mẹ hoặc người nuôi dưỡng để đảm bảo tương lai, phát triển đầy đủ. Theo Michigansthumb, ngày 13/6 khi bị kiểm tra hành chính, một phụ nữ (23 tuổi) đã bị cảnh sát ...

Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004
luatvietnam.vn /chinh-sach/luat-25-2004-qh11-quoc-hoi-16296-d1.html
2019-04-17 02:36:33 194

1. Thực hiện hoặc phối hợp với cơ quan, tổ chức hữu quan thực hiện việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ em; chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. 2.

Luật trẻ em 2016 - thuvienphapluat.vn
thuvienphapluat.vn /van-ban/Giao-duc/Luat-tre-em-2016-303313.aspx
2019-04-17 10:26:29 204

Luật trẻ em 2016 quy định về quyền, bổn phận của trẻ em; nguyên tắc, biện pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân trong việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em.

Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em 2004 25/2004/QH11
thuvienphapluat.vn /van-ban/Giao-duc/Luat-Bao-ve-cham-soc-va-giao-duc-tre-em-2004-25-2004-QH11-52188.aspx
2019-04-17 10:26:29 136

luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em 2004 25/2004/qh11,luat 25 2004,quoc hoi,luat bao ve cham soc giao duc tre em,luat bao ve tre em,bao ve cham soc giao duc tre em,bao ve va cham soc tre em,bao ve giao duc tre em,giao duc tre em,25/2004/qh11,giao duc,the thao - y te

Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em - Luật sư tư ...
luatduonggia.vn /luat-bao-ve-cham-soc-va-giao-duc-tre-em/
2019-04-17 10:26:29 110

Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em quy định các quyền cơ bản, bổn phận của trẻ em; trách nhiệm của gia đình, Nhà nước và xã hội trong việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Luật Trẻ em: 9 điểm đáng chú ý nhất năm 2018
luatvietnam.vn /tin-phap-luat/luat-tre-em-9-diem-dang-chu-y-nhat-nam-2018-230-18194-article.html
2019-04-17 10:26:29 202

Luật Trẻ em năm 2016 được ban hành thay thế Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004 với nhiều nội dung mới, đề cao tầm quan trong của việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em. LuatVietnam đã tổng hợp 09 điểm đáng chú ý của Luật Trẻ em 2018..

Luật trẻ em 2018 - VnDoc.com
vndoc.com /luat-tre-em-so-102-2016-qh13/download
2019-04-17 10:26:29 212

Luật Trẻ em 2016 số 102/2016/QH13 mới nhất quy định rõ về: nguyên tắc bảo đảm thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em, nguồn lực bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em, nội dung quản lý nhà nước về trẻ em, quyền và bổn phận của trẻ em,...

Bổn phận của trẻ em theo Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em
luatduonggia.vn /bon-phan-cua-tre-em-theo-luat-bao-ve-cham-soc-va-giao-duc-tre-em/
2019-04-17 10:26:29 92

Trẻ em không chỉ có quyền mà còn phải có bổn phận của trẻ em trong Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em nhằm hưởng vào việc khuyên răn, giáo dục ý thức tự chấp hành của trẻ em.

Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004
hcrc.hcmulaw.edu.vn /index.php
2019-04-17 10:26:29 210

Để bảo vệ hoặc phối hợp với các cơ quan và các tổ chức có liên quan trong việc bảo vệ, quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em, chủ động trong việc ngăn ngừa và kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ trẻ em, chăm sóc và ...

CÁC VIDEO LIÊN QUAN