di chúc và thừa kế
2019-04-24 07:35:38 191
di chúc và thừa kế

CÁC TRANG LIÊN QUAN

Lập di chúc thế nào mới đúng pháp luật? - VietNamNet
vietnamnet.vn /vn/ban-doc/hoi-am/lap-di-chuc-the-nao-moi-dung-phap-luat-412760.html
2019-04-15 09:36:19 152

- Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Tuy nhiên lập di chúc thế nào mới đảm bảo hiệu lực pháp lý thì không phải người nào cũng biết.

Quy định pháp luật về thừa kế theo di chúc - Tư vấn luật
luatminhgia.com.vn /hoi-dap-dan-su/quy-dinh-phap-luat-ve-thua-ke-theo-di-chuc.aspx
2019-04-19 18:48:03 120

Mẹ bạn đã mất nếu để lạidi chúc hợp pháp thì chia theo di chúc, nếu không có di chúc hoặc di chúc không hợp pháp thì ½ mảnh đất sẽ được chia thừa kế theo pháp luật theo quy định pháp luật tại Điều 651 Bộ luật dân sự 2015 : “1. Những người thừa kế theo pháp luật ...

Thừa kế theo Di chúc - Văn phòng tư vấn luật thừa kế
luatthuake.vn /thua-ke-theo-di-chuc-66-a8ia.html
2019-04-19 20:04:11 155

Thừa kế theo di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Như vậy di chúc là sự thể hiện ý chí của cá ...

Thừa kế là gì? Phân tích những nội dung chính của thừa kế theo di ...
www.facebook.com /270502016793241/posts/th%E1%BB%ABa-k%E1%BA%BF-l%C3%A0-g%C3%AC-ph%C3%A2n-t%C3%ADch-nh%E1%BB%AFng-n%E1%BB%99i-dung-ch%C3%ADnh-c%E1%BB%A7a-th%E1%BB%ABa-k%E1%BA%BF-theo-di-ch%C3%BAc-%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c-quy-%C4%91/279889955854447/
2019-04-19 20:04:11 135

Theo quy định tại bộ luật dan sự, thừa kế là việc chuyển dịch tài sản của ... Thừa kế theo di chúc là việc chuyển dịch tài sản thừa kế của người đã chết cho ...

Khác biệt giữa “Thừa kế theo di chúc” và “Thừa kế theo pháp luật”
danluat.thuvienphapluat.vn /khac-biet-giua-thua-ke-theo-di-chuc-va-thua-ke-theo-phap-luat-169231.aspx
2019-04-19 20:04:11 213

14 Tháng Mười 2018 ... Thừa kế được hiểu là sự chuyển giao di sản của người đã chết cho người còn sống theo di chúc hoặc theo pháp luật. Theo quy định của pháp ...

QUY ĐỊNH VỀ THỪA KẾ VÀ DI CHÚC - DAZPRO docluat.vn
www.docluat.vn /van-ban-phap-luat-ve-dan-su/bl_dan-su_91-2015-qh13/quy-dhinh-ve-thua-ke-va-di-chuc
2019-04-19 21:18:09 135

5. Di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ.

Có được nhận thừa kế nếu di chúc không chia? - VnExpress
vnexpress.net /phap-luat/co-duoc-nhan-thua-ke-neu-di-chuc-khong-chia-3013157.html
2019-04-19 23:36:26 94

Có được nhận thừa kế nếu di chúc không chia? Anh trai tôi trước khi mất đã lập di chúc để lại ngôi nhà cho vợ, vậy mẹ tôi có còn được sống ở đó nữa không khi chị dâu tôi thực hiện di chúc.

Nhờ tư vấn về di chúc và thừa kế được pháp luật quy định thế nào?
luatminhgia.com.vn /hoi-dap-dan-su/tu-van-ve-di-chuc-va-thua-ke.aspx
2019-04-19 23:58:03 59

29 Tháng Tám 2018 ... Năm 1994, Bà tôi có viết di chúc để lại toàn bộ tài sản của Bà và phần tài sản Bà thừa kế của Ông, cho Ba Tôi ( di chúc có công chứng).

Phân biệt thừa kế theo di chúc và thừa kế theo pháp luật - LawNet
lawnet.thukyluat.vn /posts/t5332-phan-biet-thua-ke-theo-di-chuc-va-thua-ke-theo-phap-luat
2019-04-19 23:58:03 165

19 Tháng Sáu 2017 ... Theo quy định của Bộ luật dân sự 2015 thì có hai trường hợp chia thừa kế, đó là chia thừa kế theo di chúc và chia thừa kế...

Quy định về thừa kế theo Bộ luật Dân sự
www.dangcongsan.vn /ban-doc/hoi-dap/quy-dinh-ve-thua-ke-theo-bo-luat-dan-su-474992.html
2019-04-19 23:58:03 99

1 Tháng Ba 2018 ... Thứ nhất, chia thừa kế theo di chúc: Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá ... pháp luật là thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế ...