Giấy phép lao động
2019-04-28 08:50:54 244

CÁC TRANG LIÊN QUAN

Quy trình cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam
luatvietan.vn /quy-trinh-cap-giay-phep-lao-dong-cho-nguoi-nuoc-ngoai-tai-viet-nam.html
2019-04-20 05:12:06 169

Việc cấp giấy phép lao động nước ngoài được áp dụng cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, gồm các đối tượng như sau: Thực hiện hợp đồng lao động ...

Điều kiện và Thủ tục cấp Giấy phép lao động - Tư vấn pháp luật
luatvietan.vn /tu-van-giay-phep-lao-dong
2019-04-20 05:12:06 155

Ngày 02/10/2017, Thông tư 23/2017/TT-BLĐTBXH về hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua ...

Quy định mới về Giấy phép Lao động - PwC
www.pwc.com /vn/vn/publications/news-brief/160219-decree-11-work-permits.html
2019-04-20 05:12:06 144

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 11/2016/NĐ-CP (“Nghị định 11”) ngày 3 tháng 2 năm 2016 quy định chi tiết về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam ...

Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam
www.xuatnhapcanh.com.vn /c18t681-thu-tuc-cap-giay-phep-lao-dong-cho-nguoi-nuoc-ngoai-tai-viet-nam.htm
2019-04-20 05:12:06 21

20 Tháng Mười Hai 2018 ... I. Văn bản pháp luật quy định về việc xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài. - Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 được Quốc hội ...

Xin giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam
investone-law.com /dich-vu/giay-phep-lao-dong-cho-nguoi-nuoc-ngoai
2019-04-20 05:12:06 125

InvestOne cung cấp dịch vụ xin giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam để giúp các bạn giải quyết khó khăn về mặt pháp lý, yên tâm làm việc và ...

Thông tư 23/2017/TT-BLĐTBXH cấp giấy phép lao động người lao ...
thuvienphapluat.vn /van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-23-2017-TT-BLDTBXH-cap-giay-phep-lao-dong-nguoi-lao-dong-nuoc-ngoai-qua-mang-dien-tu-336187.aspx
2019-04-20 05:12:06 22

15 Tháng Tám 2017 ... Thông tư 23/2017/TT-BLĐTBXH về hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua ...

Làm giấy phép lao động cho giáo viên Tiếng Anh nước ngoài tại ...
medium.com /@nguyenly2701/l%C3%A0m-gi%E1%BA%A5y-ph%C3%A9p-lao-%C4%91%E1%BB%99ng-cho-gi%C3%A1o-vi%C3%AAn-ti%E1%BA%BFng-anh-n%C6%B0%E1%BB%9Bc-ngo%C3%A0i-t%E1%BA%A1i-vi%E1%BB%87t-nam-46630431d8dd
2019-04-20 05:12:06 24

20 Tháng Chín 2018 ... Tư vấn Làm work permit ( giấy phép lao động ) cho giáo viên tiếng anh nước ngoài tại Việt Nam — Gọi Ngay : 0917 163 993 Giấy phép lao ...

Giấy phép Lao động - Migrant VN
www.migrant.info.pl /giy-phep-lao-dng.html
2019-04-20 05:12:06 152

Thời hạn giá trị của giấy phép được ghi rõ ngay trong giấy phép đó. Giấy phép lao động cần phải có, trong trường hợp làm việc trên cơ sở hợp đồng lao động ...

Những thay đổi đáng lưu ý về điều kiện cấp và đối ... - KPMG Global
home.kpmg.com /content/dam/kpmg/pdf/2016/02/TaxAlert2016-Issue2-VN.PDF
2019-04-20 05:12:06 21

Những thay đổi đáng lưu ý về điều kiện cấp và đối tượng miễn cấp giấy phép lao động của lao động nước ngoài. Tháng 02 - 2016. Bản tin nhanh về thuế - Dịch ...

CÁC VIDEO LIÊN QUAN