tài khoản 242 bị âm
2019-04-30 14:15:20 568

CÁC TRANG LIÊN QUAN

NiceAccounting: Hệ thống tài khoản - 242. Chi phí trả trước.
niceaccounting.com /HTTK/2/242.html
2019-04-15 09:46:17 362

a) Tài khoản này dùng để phản ánh các chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có liên quan ... Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 242 - Chi phí trả trước.

Hạch toán chuyên sâu tài khoản 242 - Chí phí trả trước dài hạn - Misa
www.misa.com.vn /tin-tuc/chi-tiet/newsid/4967/Hach-toan-chuyen-sau-tai-khoan-242---Chi-phi-tra-truoc-dai-han
2019-04-15 09:46:17 212

26 Tháng 4 2012 ... TÀI KHOẢN 242 - CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN Tài khoản này dùng để phản ánh các chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có liên quan đến kết ...

Điều chỉnh TK 242 năm trước và quy định về thời gian phân bổ
ketoanducminh.edu.vn /tin-tuc/77/3186/Dieu-chinh-TK-242-nam-truoc-va-quy-dinh-ve-thoi-gian-phan-bo.html
2019-04-15 09:46:17 233

17 Tháng Ba 2017 ... Nay gộp chung thành TK 242 (Chi phí trả trước). Thuế cho phép mở thêm tài khoản chi tiết nếu doanh nghiệp muốn theo dõi chi tiết ngắn hạn ...

TK 242 và 244 có số âm bên nợ | Forum cộng đồng MISA
forum.misa.com.vn /threads/tk-242-va-244-co-so-am-ben-no.6659/
2019-04-25 14:16:05 97

19 Tháng Sáu 2018 ... Nếu Phát sinh bên Có các tài khoản này lờn hơn Phát sinh bên Nợ sẽ ... Tính chất của TK 242 là số dư nợ không bị âm, nhưng của mình bị âm ...

Nhập sai số liệu tài khoản 242, xử lý như thế nào? | Diễn đàn Dân ...
danketoan.com /threads/nhap-sai-so-lieu-tai-khoan-242-xu-ly-nhu-the-nao.119416/
2019-04-25 14:16:05 143

21 Tháng Chín 2009 ... Quý trước mình nhập sai số liệu của tài khoản 242 chi phí trả trước dài hạn, ... vậy có nghĩa là ko chỉ có 242 của bạn bị sai đâu, có một tk nữa cũng sai ... phải xem sai ở bút toán nào, năm nay bạn hãy ghi âm bút toán sai đi, ...

Xử lý TK 242 bị âm cuối kỳ trên MISA SME.NET 2017 | Học MISA ...
www.youtube.com /watch
2019-04-25 14:16:05 173

7 Sep 2018 - 33 min - Uploaded by Học MISA OnlineKênh Học Phần Mềm MISA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng: - Nội dung hướng dẫn: Xử lý TK 242 bị ...

Cung cấp video Xử lý TK 242 bị âm cuối kỳ trên MISA SME.NET 2017
cungcap.com.vn /video/zfixske6C5w/xu-ly-tk-242-bi-am-cuoi-ky-tren-misa-smenet-2017
2019-04-25 14:16:05 123

7 Sep 2018 - 33 minCung cấp video Xử lý TK 242 bị âm cuối kỳ trên MISA SME.NET 2017 | Học MISA Online. Updated at ...

Hạch toán tài khoản 242 theo Thông tư 133 năm 2017
lamketoan.vn /hach-toan-tai-khoan-242-theo-thong-tu-133-nam-2017.html
2019-04-25 14:16:05 216

Ngày 26/08/2016, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC. Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế thay thế Quyết định số ...

Học MISA Online | Xử lý TK 242 bị âm cuối kỳ trên MISA SME.NET ...
hocmisaonline.blogspot.com /2018/09/hoc-misa-online-xu-ly-tk-242-bi-am-cuoi.html
2019-04-25 14:16:05 150

16 Tháng Chín 2018 ... Học MISA Online | Xử lý TK 242 bị âm cuối kỳ trên MISA SME. ... phần mềm kế toán, tài khoản 242 bị âm cuối kỳ, xử lý TK242 bị âm cuối kỳ · No ...

Lưu ý khi đóng sổ kế toán những công việc cần phải làm cuối năm ...
www.dantaichinh.com /luu-y-khi-dong-so-ke-toan/
2019-04-25 14:16:05 144

4 Tháng Chín 2016 ... Kiểm tra nguồn tiền mặt tránh trường hợp bị âm. ... Kiểm tra sổ chi tiết phân bổ 242 so với số dư tài khoản 242 trên Bảng cân đối số phát sinh