bảo vệ tên tiếng anh
2019-04-19 02:55:26 957
bảo vệ tên tiếng anh

CÁC TRANG LIÊN QUAN

Bảo vệ ở Tiếng Anh, dịch, Ví dụ câu, Từ điển Tiếng Việt-Tiếng Anh
vi.glosbe.com /vi/en/b%E1%BA%A3o%20v%E1%BB%87
2019-04-15 03:24:18 191

bảo vệ dịch trong từ điển Tiếng Việt Tiếng Anh Glosbe, Từ điển trực tuyến, miễn phí. Duyệt milions từ và cụm từ trong tất cả các ngôn ngữ.

Người bảo vệ in English - Vietnamese-English Dictionary - Glosbe
glosbe.com /vi/en/ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%E1%BA%A3o%20v%E1%BB%87
2019-04-15 03:24:18 320

vi Một người bảo vệ là một người che chở, giữ gìn và bênh vực.4 Như vậy, với tư cách là một người bảo vệ đức hạnh, các em sẽ che chở, giữ gìn cùng bênh ...

bảo vệ - nghĩa trong tiếng Tiếng Anh - từ điển bab.la - Babla.vn
www.babla.vn /tieng-viet-tieng-anh/b%E1%BA%A3o-v%E1%BB%87
2019-04-15 03:24:18 360

Tra từ 'bảo vệ' trong từ điển Tiếng Anh miễn phí và các bản dịch Anh khác.

người bảo vệ - nghĩa trong tiếng Tiếng Anh - từ điển bab.la - Babla.vn
www.babla.vn /tieng-viet-tieng-anh/ng%C6%B0%E1%BB%9Di-b%E1%BA%A3o-v%E1%BB%87
2019-04-15 03:24:18 208

Tra từ 'người bảo vệ' trong từ điển Tiếng Anh miễn phí và các bản dịch Anh khác.

Vietgle Tra từ - Định nghĩa của từ 'nhân viên bảo vệ' trong từ điển ...
tratu.coviet.vn /hoc-tieng-anh/tu-dien/lac-viet/all/nh%C3%A2n+vi%C3%AAn+b%E1%BA%A3o+v%E1%BB%87.html
2019-04-15 03:24:18 311

Iridi; 09/04/2019 17:45:47; Ôi, k có ai nữa rồi. Về thôi. [email protected]; 09/04/2019 16:07:44; giúp mình "mỏm trâm trụ " trong y học tiếng anh là gì ...

"người, nhân viên bảo vệ" tiếng anh là gì? - EnglishTestStore
englishteststore.net /index.php
2019-04-17 02:46:14 303

Cho tôi hỏi "người, nhân viên bảo vệ" tiếng anh nói thế nào? ... Người, nhân viên bảo vệ từ tiếng anh đó là: security guard. Answered 3 years ago. Rossy ...

Tra từ nhân viên bảo vệ - Từ điển Việt Anh (Vietnamese English ...
vdict.co /nh%C3%A2n%20vi%C3%AAn%20b%E1%BA%A3o%20v%E1%BB%87-vi_en.html
2019-04-17 03:10:12 216

Tra Từ Dịch Nguyên Câu Bài Dịch Lớp Ngoại Ngữ Go47 Tử Vi English Cấp Tốc Tiếng Anh ABC. Chuyển bộ gõ. English - Vietnamese, Vietnamese - English ...

Language Alive - NHỮNG TÊN TIẾNG ANH HAY VÀ Ý NGHĨA Mem ...
es-la.facebook.com /lacenter/posts/nh%E1%BB%AFng-t%C3%AAn-ti%E1%BA%BFng-anh-hay-v%C3%A0-%C3%BD-ngh%C4%A9amem-%C6%A1i-t%E1%BB%B1-ch%E1%BB%8Dn-cho-m%C3%ACnh-1-t%C3%AAn-ti%E1%BA%BFng-anh-hay-n%C3%A0/1233729169976451/
2019-04-17 03:10:12 118

NHỮNG TÊN TIẾNG ANH HAY VÀ Ý NGHĨA Mem ơi, tự chọn cho mình 1 tên tiếng ... Tên nữ: Alexandra / Alexis – “người trấn giữ”, “người bảo vệ” Edith – “sự ...

Công Ty Dịch Vụ Bảo Vệ PLANET SECURITY SERVICES
planetsecurity.vn /index.php/gioi-thieu/cong-ty-dich-vu-bao-ve.html
2019-04-17 03:10:12 168

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ HÀNH TINH Tên Tiếng Anh: PLANET SECURITY SERVICES CORP. Tên viết tắt: PSC. Địa chỉ trụ sở ...

CÁC VIDEO LIÊN QUAN