viện môi trường biển
2019-04-26 16:55:45 241
viện môi trường biển

CÁC TRANG LIÊN QUAN

VIỆN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BIỂN
www.vast.ac.vn /gioi-thieu-chung/co-cau-to-chuc/cac-vien-nghien-cuu/251-vien-tai-nguyen-va-moi-truong-bien
2019-04-15 09:00:11 228

Viện Tài nguyên và Môi trường biển là Viện nghiên cứu cấp quốc gia trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, được thành lập theo Nghị định ...

Viện Tài nguyên và Môi trường biển
www.imer.ac.vn /
2019-04-26 07:06:03 83

Hội nghị - Hội thảo quốc tế: Viện Tài nguyên và Môi trường biển đón tiếp và làm việc với đoàn chuyên gia Pháp Ngày cập nhật: 18/01/2019 << Xem chi tiết... >>.

Phòng NC Môi trường biển & BĐKH - WWW.ICOE.ORG.VN - VIỆN ...
www.icoe.org.vn /index.aspx
2019-04-26 07:06:03 72

Tham gia đào tạo Đại học, sau Đại học và tổ chức đào tạo và huấn luyện các kỹ thuật viên về kỹ thuật môi trường, phân tích và các vấn đề kỹ thuật có liên quan.

Viện Nghiên cứu biển và hải đảo - Tổng cục Biển và hải đảo Việt nam
www.vasi.gov.vn /709/vien-nghien-cuu-bien-va-hai-dao/t708/c229/i397
2019-04-26 07:06:03 122

4 Tháng Năm 2018 ... Nghiên cứu khoa học và công nghệ về tài nguyên, môi trường biển, hải đảo; đánh giá tiềm năng, trữ lượng, phân bố tài nguyên biển, hải đảo; ...

Trung tâm Quan trắc Môi trường Biển - Viện Nghiên cứu Hải sản
www.rimf.org.vn /%C4%91on-vi/vien-nghien-cuu-hai-san/MT
2019-04-26 07:06:03 110

Trung tâm Quan trắc Môi trường Biển. 12 Tháng Bảy 2015 4:23:14 CH. Nguyễn Công Thành Chức vụ: Quyền Giám đốc Trung tâm. Học vị: Thạc sỹ. TĐCM: Thạc ...