tài khoản 1312 là gì
2019-04-30 23:10:31 2956

CÁC TRANG LIÊN QUAN

NiceAccounting: Hệ thống tài khoản - 131. Phải thu của khách...
www.niceaccounting.com /HTTK/1/131.html
2019-04-15 16:54:24 183

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 131 - Phải thu của khách hàng. Bên Nợ: - Số tiền phải thu của khách hàng phát sinh trong kỳ khi bán sản phẩm, hàng hóa, BĐS đầu tư, TSCĐ, dịch vụ, các khoản đầu tư tài chính. - Số tiền thừa trả lại cho khách hàng.

Hệ thống tài khoản kế toán 200 - Hệ thống tài khoản kế toán
www.taikhoanketoan.com /p/he-thong-tai-khoan-ke-toan-doanh-nghiep_21.html
2019-04-15 17:12:12 152

Hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 200 - cập nhật mới nhất áp dụng cho năm 2015, áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế.

NiceAccounting: Hệ thống tài khoản - 138. Phải thu khác.
niceaccounting.com /HTTK/1/138.html
2019-04-15 17:16:26 192

Giá trị tài sản thiếu đã được phát hiện nhưng chưa xác định được nguyên nhân, phải chờ xử ... Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 138 - Phải thu khác.

Thông tư 200 có gì mới - Hệ thống tài khoản kế toán
www.taikhoanketoan.com /p/1.html
2019-04-25 21:38:03 157

Tra cứu bảng tài khoản kế ... Là khoản dự phòng ... Chi phí lương hợp lý thì cần những giấy tờ gì? Gộp báo cáo tài chính và ...

Hạch toan: Khách hàng trả tiền trước | Diễn đàn Dân Kế ...
danketoan.com /threads/hach-toan-khach-hang-tra-tien-truoc.85071/
2019-04-25 22:44:04 103

4/12/2012 · Em hạch toán vào tài khoản 1312 (Khách hàng trả tiền trước) Đến khi ghi nhận doanh thu (Xuât hóa đơn) thi em ghi ngược lại.

Kế toán công nợ - Tài khoản phải thu dài hạn 1312
upques.com /questions/tai-khoan-phai-thu-dai-han-1312--56717744b52f3c201c0062f0
2019-04-25 22:44:04 247

Em xuất hóa đơn ngày 30/12 nhưng khách hàng chưa trả tiền, Đến ngày 05/01 khách hàng mới trả. Vậy ngày 30/12 em...

Kế toán công nợ - Phải thu ngắn hạn và dài hạn?
upques.com /questions/phai-thu-ngan-han-va-dai-han--5671775eb52f3c201c006cac
2019-04-25 22:44:04 263

TK 1312 và TK 1311 theo hệ thống tài khoản ở công ty bạn là gì vậy? Nếu TK 1312 là "khách hàng trả trước" và TK 1311 là "phải thu của ...

Phải thu ngắn hạn và dài hạn | Diễn đàn Dân Kế Toán | Cộng ...
www.danketoan.com /threads/phai-thu-ngan-han-va-dai-han.125573/
2019-04-25 22:44:04 192

1/8/2010 · Chẳng có gì là lạ cả, Phuonghoa xem lại Hệ thống tài khoản kế toán tại công ty bạn sẽ biết ngay TK 1311, TK 1312 là tài khoản gì.

tài khoản 1311 là gì, Hỏi đáp mọi chủ đề
ket-noi.com /forum/search_t%C3%A0i-kho%E1%BA%A3n-1311-l%C3%A0-g%C3%AC.html
2019-04-25 22:50:08 252

tài khoản 1311 là gì, Hỏi đáp mọi chủ đề : Diễn đàn ket noi, diễn đàn tin học lớn nhất, chia sẻ tài liệu học tập, giải trí ...

bảng cân đối tài khoản là gì - 123doc
123doc.org /timkiem/b%e1%ba%a3ng+c%c3%a2n+%c4%91%e1%bb%91i+t%c3%a0i+kho%e1%ba%a3n+l%c3%a0+g%c3%ac.htm
2019-04-25 22:50:08 146

Tìm kiếm bảng cân đối tài khoản là gì , bang can doi tai khoan la gi tại 123doc - Thư viện trực tuyến hàng đầu Việt Nam

CÁC VIDEO LIÊN QUAN