di chúc bất hợp pháp
2019-04-23 21:50:24 979
di chúc bất hợp pháp

CÁC TRANG LIÊN QUAN

Điều kiện để di chúc có hiệu lực pháp luật - Tư vấn Luật: Luật Việt An
luatvietan.vn /dieu-kien-de-di-chuc-co-hieu-luc-phap-luat.html
2019-04-16 19:34:07 198

Thừa kế theo pháp luật được pháp luật quy định tương đối cụ thể nên thông thường ít xảy ra tranh chấp. Riêng đối với các trường hợp thừa kế theo di chúc, các ...

Di chúc thế nào được coi là hợp pháp? - Thư viện Bản Án
banan.thuvienphapluat.vn /tin-tuc/di-chuc-the-nao-duoc-coi-la-hop-phap-542
2019-04-16 19:40:08 245

1 Tháng Ba 2019 ... Theo quy định tại Điều 630 Bộ luật Dân sự năm 2015, di chúc hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau: Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt ...

Quy định về di chúc không hợp pháp - Luật Dương Gia
luatduonggia.vn /quy-dinh-ve-di-chuc-khong-hop-phap/
2019-04-16 19:46:07 199

20 Tháng Chín 2018 ... Quy định về di chúc không hợp pháp. Điều kiện để di chúc hợp pháp. Hiệu lực của di chúc được quy định như thế nào theo pháp luật thừa kế.

di chúc bất hợp pháp | Luật Minh Gia
luatminhgia.com.vn /tags/di-chuc-bat-hop-phap
2019-04-19 18:34:03 129

di chúc bất hợp pháp - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về di chúc bất hợp pháp.

Di chúc hợp pháp và hiệu lực pháp luật của di chúc
luatminhgia.com.vn /hoi-dap-dan-su/di-chuc-hop-phap-va-hieu-luc-phap-luat-cua-di-chuc.aspx
2019-04-19 18:34:03 74

22 Tháng Tám 2018 ... Di chúc hợp pháp khi có đủ các điều kiện quy định tại Điều 630 ... Người lập di chúc có thể sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ di chúc vào bất ...

Tính hợp pháp của di chúc - những điều cần biết. - Luật toàn long
luattoanlong.vn /Thua-ke/Tinh-hop-phap-cua-di-chuc-nhung-dieu-can-biet-304.html
2019-04-19 18:34:03 98

Di chúc được coi là hợp pháp phải có đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 652 ... làm chứng (Người làm chứng cho việc lập di chúc có thể bất kỳ người nào, ...

Tính hợp pháp của di chúc miệng - Công ty Luật TNHH Hoàng Long
www.lawvietnam.com.vn /NewsDetail.aspx
2019-04-19 18:34:03 80

Di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí của mình ít nhất trước hai người làm chứng và ngay sau đó những người làm ...

Sự khác nhau giữa di chúc vô hiệu và di chúc không có hiệu lực
danluat.thuvienphapluat.vn /su-khac-nhau-giua-di-chuc-vo-hieu-va-di-chuc-khong-co-hieu-luc-162367.aspx
2019-04-19 18:34:03 151

30 Tháng Giêng 2018 ... Di chúc không có hiệu lực là di chúc thỏa mãn các điều kiện để di chúc được xem là hợp pháp tuy nhiên thuộc một trong các trường hợp sau ...

Thay đổi di chúc của ông bà nội - VnExpress
vnexpress.net /phap-luat/vo-co-quyen-thay-doi-di-chuc-cua-chong-3882864.html
2019-04-19 18:34:03 92

20 Tháng 2 2019 ... Di chúc chung hợp pháp phải có đủ các điều kiện quy định tại ... một phần hoặc toàn bộ di chúc thì có thể yêu cầu bất kỳ công chứng viên nào ...

Di chúc chưa chứng thực có được coi là hợp pháp - VietNamNet
vietnamnet.vn /vn/ban-doc/hoi-am/di-chuc-chua-chung-thuc-co-duoc-coi-la-hop-phap-400673.html
2019-04-19 18:34:03 79

27 Tháng Chín 2017 ... Ông tôi trước khi chết đã soạn sẵn một tờ di chúc chia tài sản cho con cháu. Vậy khi ông mất đi tờ di chúc này có được coi là hợp pháp chia tài ...