khoa học máy tính uit
2019-04-14 21:50:41 529

CÁC TRANG LIÊN QUAN

Tổng quan ngành Khoa Học Máy Tính
tuyensinh.uit.edu.vn /tong-quan-nganh-khoa-hoc-may-tinh
2019-04-14 07:24:26 280

Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt Anh - Đại Học Đà Nẵng

Khoa Khoa học Máy tính – Trường Đại học Công nghệ thông tin
cs.uit.edu.vn /
2019-04-14 20:54:07 175

Trường Đại học Công nghệ thông tin - UIT. Khoa học máy tính - FCS. Th3 16, 2019. Thông báo Lớp huấn luyện lập trình thuật toán [ALGO ...

Tổng quan ngành Khoa học Máy tính - uit.edu.vn
www.uit.edu.vn /tong-quan-nganh-khoa-hoc-may-tinh
2019-04-14 20:54:07 176

1.1 Mục tiêu đào tạo Sinh viên tốt nghiệp chương trình Cử nhân Khoa học máy tính phải đáp ứng các yêu cầu sau: - Có kiến thức cơ bản và chuyên sâu về khoa học máy tính và công nghệ thông tin, có khả năng thiết kế các hệ thống xử lý tính toán phức tạp, các phần mềm có chất lượng khoa học và công nghệ ...

Khoa học máy tính | Trường Đại học Công nghệ Thông tin
www.uit.edu.vn /khoa-hoc-may-tinh
2019-04-14 20:54:07 175

1.1 Mục tiêu đào tạo Sinh viên tốt nghiệp chương trình Cử nhân Khoa học máy tính phải đáp ứng các yêu cầu sau: - Có kiến thức cơ bản và chuyên sâu về khoa học máy tính và công nghệ thông tin, có khả...

Khoa Khoa Học Máy Tính (UIT) - Trang chủ | Facebook
vi-vn.facebook.com /uit.cs/
2019-04-14 20:54:07 98

Là một trong 5 khoa đầu tiên được thành lập từ 2006 tại ĐH Công nghệ Thông tin, khoa Khoa học Máy tính chuyên sâu nghiên cứu từ lý thuyết đến ứng dụng hệ thống máy tính. Sự năng động và đáng yêu của các thành viên trong khoa cũng không hề kém cạnh ai.

Tổng quan ngành Khoa học Máy tính - oep.uit.edu.vn
oep.uit.edu.vn /vi/tong-quan-nganh-khoa-hoc-may-tinh
2019-04-14 20:54:07 175

Có kiến thức cơ bản và chuyên sâu về khoa học máy tính và công nghệ thông tin, có khả năng thiết kế các hệ thống xử lý tính toán phức tạp, các phần mềm có chất lượng khoa học và công nghệ cao, thử nghiệm, quản lý các hệ thống máy tính, các hệ thống tin học.

Cử nhân ngành Khoa học Máy tính (Áp dụng ... - daa.uit.edu.vn
daa.uit.edu.vn /content/cu-nhan-nganh-khoa-hoc-may-tinh-ap-dung-tu-khoa-12-2017
2019-04-14 20:54:07 97

- Chương trình đào tạo ngành Khoa học máy tính theo học chế tín chỉ phải nhằm phục vụ thực thi mục tiêu đào tạo, vừa cung cấp nền tảng kiến thức, phương pháp tư duy và phong cách làm việc hiện đại, hiệu quả vừa phải định hướng khả năng ứng dụng của sinh viên.

Cử nhân ngành Khoa học Máy tính (Áp ... - student.uit.edu.vn
student.uit.edu.vn /content/cu-nhan-nganh-khoa-hoc-may-tinh-ap-dung-tu-khoa-9-2014
2019-04-14 20:54:07 113

Môn học cung cấp các kiến thức giới thiệu về ngành CNTT nói chung và các chuyên ngành sâu nói riêng gồm: Khoa học máy tính, Kỹ thuật máy tính, Kỹ thuật phần mềm, Mạng máy tính & truyền thông và Hệ thống thông tin.

Ngành Khoa học Máy tính | Văn phòng Các ... - oep.uit.edu.vn
oep.uit.edu.vn /vi/nganh-khoa-hoc-may-tinh
2019-04-14 20:54:07 106

1.3.4 Nhóm các môn học khác - Sinh viên có thể chọn các môn học chuyên ngành bắt buộc, các môn học chuyên ngành tự chọn (nếu các môn học này chưa được tính trong phần kiến thức chuyên ngành) hoặc các môn học chuyên đề tốt nghiệp (nếu các môn học này chưa được tính trong phần kiến thức tốt nghiệp) để ...

Chương Trình Đào Tạo | Cổng thông tin ... - student.uit.edu.vn
student.uit.edu.vn /chuongtrinhdaotao
2019-04-14 20:54:07 118

Đại học hệ chính quy: Ngành Công nghệ Thông tin Ngành Hệ thống Thông tin Ngành Khoa học Máy tính Ngành Kỹ thuật Phần mềm Ngành Kỹ thuật Máy tính Ngành Truyền thông và Mạng máy tính Ngành An toàn Thông tin Chuyên ngành Thương mại Điện tử Đại học hệ từ xa qua mạng tin học viễn thông: Cử nhân ngành Công nghệ ...