di chúc miệng hợp pháp
2019-04-23 21:45:23 208
di chúc miệng hợp pháp

CÁC TRANG LIÊN QUAN

Di chúc miệng cần điều kiện gì để được pháp luật công nhận?
luatminhgia.com.vn /hoi-dap-dan-su/di-chuc-mieng-the-nao-la-hop-phap-.aspx
2019-04-16 19:44:10 161

Câu hỏi: Hai vợ chồng có hai con trai. Mới đây, người chồng bị tai nạn giao thông, trước khi chết đã di chúc miệng để lại toàn ...

Di chúc miệng được coi là hợp pháp khi nào?
luatvietnam.vn /tin-phap-luat/di-chuc-mieng-duoc-coi-la-hop-phap-khi-nao-230-17967-article.html
2019-04-16 19:44:10 102

Ngoài di chúc được lập bằng văn bản, di chúc miệng cũng có thể được coi là hợp pháp nếu đáp ứng một số điều kiện theo ...

Lập di chúc thế nào cho hợp pháp - VietNamNet
vietnamnet.vn /vn/ban-doc/hoi-am/lap-di-chuc-the-nao-cho-hop-phap-515382.html
2019-04-16 20:06:12 135

5. Di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ.

Di chúc miệng hợp pháp khi nào? | Lao Động Online | LAODONG.VN -...
laodong.vn /tu-van-phap-luat/di-chuc-mieng-hop-phap-khi-nao-637419.ldo
2019-04-19 18:30:07 60

Di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ.

Di chúc miệng có giá trị không? | Lao Động Online | LAODONG.VN -...
laodong.vn /tu-van-phap-luat/di-chuc-mieng-co-gia-tri-khong-656906.ldo
2019-04-19 18:30:07 121

Di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ.

Di chúc miệng không hợp pháp phân chia di sản thừa kế thế nào?
luatminhgia.com.vn /hoi-dap-dan-su/di-chuc-mieng-khong-hop-phap-phan-chia-di-san-thua-ke-the-nao-.aspx
2019-04-19 18:30:07 129

Do đó, việc tuyên bố của ông A sẽ không có giá trị pháp lý. Do di chúc của ông A không hợp pháp nên di sản thừa kế sẽ được chia theo pháp luật cho hàng thừa kế thứ nhất theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 651 Bộ luật dân sự 2015 như sau: “Điều 651.

Lập di chúc như thế nào là hợp pháp? - BAOMOI.COM
baomoi.com /lap-di-chuc-nhu-the-nao-la-hop-phap/c/21993000.epi
2019-04-19 18:30:07 117

- Di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ.

Di chúc hợp pháp cần tuân thủ quy định gì? - hoidapphapluat.vn
hoidapphapluat.vn /di-chuc-hop-phap-can-tuan-thu-quy-dinh-gi/
2019-04-19 18:30:07 130

5. Di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ.

Di chúc miệng cũng phải công chứng mới hợp pháp - VnExpress
vnexpress.net /phap-luat/di-chuc-mieng-cung-phai-cong-chung-moi-hop-phap-2145951.html
2019-04-19 18:30:07 53

Di chúc miệng cũng phải công chứng mới hợp pháp . Hai vợ chồng có hai con trai. Mới đây, người chồng bị tai nạn giao thông, trước khi chết đã di chúc miệng để lại toàn bộ tài sản gia đình cho con trai lớn với sự chứng kiến của nhiều người.

Di chúc miệng hợp pháp là như thế nào? - Phan Law Vietnam
luatsutotung.com /di-chuc-mieng-hop-phap-la-nhu-nao
2019-04-19 18:30:07 188

Di chúc thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Di chúc phải được lập thành văn bản, chỉ trong các trường hợp đặc biệt, di chúc mới có thể được lập bằng lời nói, gọi là di chúc miệng.