các luật bảo vệ trẻ em
2019-05-14 08:08:32 361

CÁC TRANG LIÊN QUAN

Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004
luatvietnam.vn /chinh-sach/luat-25-2004-qh11-quoc-hoi-16296-d1.html
2019-04-17 02:36:33 194

1. Thực hiện hoặc phối hợp với cơ quan, tổ chức hữu quan thực hiện việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ em; chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. 2.

Trẻ em – Wikipedia tiếng Việt
vi.m.wikipedia.org /wiki/Trẻ_em
2019-04-17 10:02:06 119

Quyền trẻ em là tất cả những gì trẻ em cần có để được sống và lớn lên một cách lành mạnh và an toàn. Quyền trẻ em nhằm đảm bảo cho trẻ em không chỉ là người tiếp nhận thụ động lòng nhân từ của người lớn, mà các em là những thành viên tham gia tích cực vào ...

Luật trẻ em 2016 - thuvienphapluat.vn
thuvienphapluat.vn /van-ban/Giao-duc/Luat-tre-em-2016-303313.aspx
2019-04-17 10:26:29 204

Luật trẻ em 2016 quy định về quyền, bổn phận của trẻ em; nguyên tắc, biện pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân trong việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em.

Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em - Luật sư tư ...
luatduonggia.vn /luat-bao-ve-cham-soc-va-giao-duc-tre-em/
2019-04-17 10:26:29 110

Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em quy định các quyền cơ bản, bổn phận của trẻ em; trách nhiệm của gia đình, Nhà nước và xã hội trong việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Luật Trẻ em: 9 điểm đáng chú ý nhất năm 2018
luatvietnam.vn /tin-phap-luat/luat-tre-em-9-diem-dang-chu-y-nhat-nam-2018-230-18194-article.html
2019-04-17 10:26:29 202

Luật Trẻ em năm 2016 được ban hành thay thế Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004 với nhiều nội dung mới, đề cao tầm quan trong của việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em. LuatVietnam đã tổng hợp 09 điểm đáng chú ý của Luật Trẻ em 2018..

Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em - Văn bản quy phạm pháp ...
www.chinhphu.vn /portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban
2019-04-17 10:30:15 236

24 Tháng Sáu 2004 ... Luật này quy định các quyền cơ bản, bổn phận của trẻ em; trách nhiệm của gia đình, Nhà nước và xã hội trong việc bảo vệ, chăm sóc và giáo ...

Luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em mới nhất năm 2018
stopillwind.org /luat-bao-ve-cham-soc-giao-duc-tre-em/
2019-04-17 10:38:09 289

Trẻ em luôn là nguồn gốc của mọi quốc gia, nên các luật lệ bảo vệ trẻ em được ra đời để thể hiện điều đó. Luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em mới nhất được cập nhật tại Stopilwind với nội dung trong bài viết này.

Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em nước Cộng hòa xã ...
vi.wikisource.org /wiki/Lu%E1%BA%ADt_B%E1%BA%A3o_v%E1%BB%87,_ch%C4%83m_s%C3%B3c_v%C3%A0_gi%C3%A1o_d%E1%BB%A5c_tr%E1%BA%BB_em_n%C6%B0%E1%BB%9Bc_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a_x%C3%A3_h%E1%BB%99i_ch%E1%BB%A7_ngh%C4%A9a_Vi%E1%BB%87t_Nam_2004
2019-05-13 10:58:06 169

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau ... chăm sóc và giáo dục trẻ em; C) Chăm lo, bảo vệ quyền lợi của trẻ ...

Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em số 25/2004/QH11 ...
vndoc.com /luat-bao-ve-cham-soc-va-giao-duc-tre-em-so-25-2004-qh11/download
2019-05-13 10:58:06 123

Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em số 25/2004/QH11 quy định các quyền cơ bản, bổn phận của trẻ em; trách nhiệm của gia ...

CÁC VIDEO LIÊN QUAN