đang xây dựng tiếng anh
2019-05-14 11:40:38 394
đang xây dựng tiếng anh

CÁC TRANG LIÊN QUAN

công trình xây dựng - Vietnamese-English Dictionary - Glosbe
glosbe.com /vi/en/c%C3%B4ng%20tr%C3%ACnh%20x%C3%A2y%20d%E1%BB%B1ng
2019-04-13 13:46:11 129

vi Cũng giống như ở Bangladesh , Ấn Độ cũng có nhiều công trình xây dựng trong mùa đông bởi đây là thời điểm khô hạn trước khi mưa gió mùa ảnh hưởng ...

Nghĩa của từ Construction - Từ điển Anh - Việt - Tra từ - Soha
tratu.soha.vn /dict/en_vn/Construction
2019-04-13 13:46:11 141

'''kən'strʌkʃn'''/ , Sự xây dựng, Vật được xây dựng, (ngôn ngữ học) cách đặt câu; cấu trúc câu, Sự giải thích, (toán học) sự vẽ hình, sự dựng hình, ( định ngữ) ...

Học tiếng Anh chuyên ngành xây dựng hiệu quả nhất - Aroma
aroma.vn /tieng-anh-chuyen-nganh/xay-dung/
2019-04-13 13:46:11 251

Nếu bạn là người công tác trong lĩnh vực xây dựng và đang không biết bắt đầu học tiếng Anh chuyên ngành từ đâu, thì hãy cùng trung tâm anh ngữ Aroma học ...

"công trình đang xây dựng" tiếng anh là gì? - EnglishTestStore
englishteststore.net /index.php
2019-05-07 17:48:02 105

Công trình đang xây dựng dịch sang tiếng anh là: structure under construction. Answered 3 years ... Download Từ điển thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành PDF.

Thuật ngữ tiếng anh trong ngành xây dựng và bất động sản
chungcuhanoixanh.net /thuat-ngu-tieng-anh-trong-nganh-xay-dung-va-bat-dong-san/
2019-05-07 18:06:05 139

4 Tháng 4 2018 ... Thuật ngữ tiếng anh trong ngành xây dựng và bất động sản. Thời kỳ hội ... Spread of Project / Project Area / Site Area Tổng diện tích khu đất.

Khởi công in English, translation, Vietnamese-English Dictionary
glosbe.com /vi/en/kh%E1%BB%9Fi%20c%C3%B4ng
2019-05-07 18:12:03 83

vi Các đền thờ khác cũng đã được công bố và đang ở trong các giai đoạn khác nhau .... vi 6 Người Do Thái hồi hương dựng bàn thờ và khởi công xây lại đền thờ tại ... vi Các anh em đã khởi công vì biết rằng dân của Đức Giê-hô-va sẽ tình ...

Nghĩa của từ Under construction - Từ điển Anh - Việt - Tra từ
tratu.soha.vn /dict/en_vn/Under_construction
2019-05-07 18:12:03 80

Soha tra từ - Hệ thống tra cứu từ điển chuyên ngành Anh - Việt. ... Bài từ dự án mở Từ điển Anh - Việt. Kỹ thuật chung. đang xây dựng. complex buildings under ... trong giai đoạn xây dựng ... Vui lòng ấn F9 để gõ tiếng Việt có dấu. X.

Nghĩa của từ Thi công - Từ điển Việt - Anh - Tra từ - Soha
tratu.soha.vn /dict/vn_en/Thi_c%C3%B4ng
2019-05-07 18:12:03 91

an toàn (thi công xây dựng): safety in construction: bản vẽ thi công: construction drawing: bản đồ đường ống ngầm phục vụ thi công: construction servicing map ...

Nghĩa của từ : construction | Vietnamese Translation - Tiếng việt để ...
www.engtoviet.com /en_vn/15409/construction
2019-05-07 18:12:03 75

'construction' trong Việt -> Anh. Từ điển tiếng Việt. Hệ thống từ ... =under construction; in the course of construction+ đang xây dựng, đang làm - vật được xây ...