quốc gia việt nam là gì
2019-04-18 21:40:59 738
quốc gia việt nam là gì

CÁC TRANG LIÊN QUAN

Việt Nam – Wikipedia tiếng Việt
vi.wikipedia.org /wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
2019-04-04 23:14:44 286

Việt Nam (tên chính thức: Cộng hòa Xã hội chủ nghÄ©a Việt Nam) là quốc gia nằm ở phía Đông bán đảo Đông DÆ°Æ¡ng thuộc khu vá»±c Đông Nam Á. Thủ đô là Hà ...

Việt Nam Cộng hòa – Wikipedia tiếng Việt
vi.wikipedia.org /wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a
2019-04-14 21:22:13 230

Việt Nam Cộng hòa (1955–1975) là một cựu chính thể được thành lập từ Quốc gia Việt Nam (1949–1955), với thủ đô là Sài Gòn. Trong các tài liệu nước ngoài, ...

Quốc gia – Wikipedia tiếng Việt
vi.wikipedia.org /wiki/Qu%E1%BB%91c_gia
2019-04-14 07:26:14 240

Quốc gia là một khái niệm địa lý và chính trị, trừu tượng về tinh thần, tình cảm và pháp lý, để chỉ về một lãnh thổ có chủ quyền, một chính quyền và những con ...

Danh sách các quốc gia theo ý nghĩa tên gọi – Wikipedia tiếng Việt
vi.wikipedia.org /wiki/Danh_s%C3%A1ch_c%C3%A1c_qu%E1%BB%91c_gia_theo_%C3%BD_ngh%C4%A9a_t%C3%AAn_g%E1%BB%8Di
2019-04-14 07:26:14 219

Danh sách các quốc gia theo ý nghĩa tên gọi là một bảng thống kê gồm 254 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới theo ý nghĩa tên quốc gia, ngoài ra còn bao ...

Quốc gia Việt Nam – Wikipedia tiếng Việt
vi.wikipedia.org /wiki/Qu%E1%BB%91c_gia_Vi%E1%BB%87t_Nam
2019-04-14 21:22:13 295

Quốc gia Việt Nam (tiếng Pháp: État du Viêt Nam) là một chính phủ thuộc Liên bang Đông DÆ°Æ¡ng thuộc Liên hiệp Pháp, tuyên bố chủ quyền toàn bộ lãnh thổ ...

Chính phủ Quốc gia Việt Nam – Wikipedia tiếng Việt
vi.wikipedia.org /wiki/Ch%C3%ADnh_ph%E1%BB%A7_Qu%E1%BB%91c_gia_Vi%E1%BB%87t_Nam
2019-04-14 21:22:13 185

Chính phủ Quốc gia Việt Nam trên danh nghĩa là cơ quan hành pháp cao nhất của Quốc gia Việt Nam. Các thành viên của Chính phủ, gồm Thủ tướng, các ...

Quân đội Quốc gia Việt Nam – Wikipedia tiếng Việt
vi.wikipedia.org /wiki/Qu%C3%A2n_%C4%91%E1%BB%99i_Qu%E1%BB%91c_gia_Vi%E1%BB%87t_Nam
2019-04-16 22:24:06 178

Quốc trưởng Bảo Đại là tổng chỉ huy của Quân đội Quốc gia Việt Nam từ .... Các tiểu đoàn này mang phiên hiệu là Tiểu đoàn Việt Nam (bataillon du Vietnam ...

Ngân hàng Quốc gia Việt Nam – Wikipedia tiếng Việt
vi.wikipedia.org /wiki/Ng%C3%A2n_h%C3%A0ng_Qu%E1%BB%91c_gia_Vi%E1%BB%87t_Nam
2019-04-16 22:24:06 108

Ngân hàng Quốc gia Việt Nam là ngân hàng trung ương của Quốc gia Việt Nam và ... tín (Crédit Commercial du Viet-Nam, Commercial Credit Bank of Vietnam).

Nguyên thủ quốc gia – Wikipedia tiếng Việt
vi.wikipedia.org /wiki/Nguy%C3%AAn_th%E1%BB%A7_qu%E1%BB%91c_gia
2019-04-16 22:24:06 172

Nguyên thủ quốc gia là người đứng đầu một quốc gia. ... du comité national de gestion (tiếng Pháp), Chức danh nguyên thủ tại Việt Nam Cộng hòa 1965-1967.

Đế quốc Việt Nam – Wikipedia tiếng Việt
vi.wikipedia.org /wiki/%C4%90%E1%BA%BF_qu%E1%BB%91c_Vi%E1%BB%87t_Nam
2019-04-16 22:24:06 103

Giới sử gia phương Tây xếp nó chung với các chính phủ bù nhìn do Nhật thành ... Thủ tướng Đế quốc Việt Nam là Trần Trọng Kim phản đối cách mạng do tư tưởng .... không hại gì đến sự liên lạc mật thiết giữa hai nước Nhật và Việt Nam…

CÁC VIDEO LIÊN QUAN