cung cấp vốn in english
2019-05-01 04:56:46 480

CÁC TRANG LIÊN QUAN

"cung cấp thông tin" tiếng anh là gì? - EnglishTestStore
englishteststore.net /index.php
2019-04-26 03:28:06 88

Cho em hỏi là "cung cấp thông tin" tiếng anh nói như thế nào? Xin cảm ơn nha. ... Cung cấp thông tin từ đó là: supply information. Answered 3 years ago. Rossy ...

Tiền vốn in English, translation, Vietnamese-English Dictionary
glosbe.com /vi/en/ti%E1%BB%81n%20v%E1%BB%91n
2019-04-26 03:34:12 83

tiền vốn translation in Vietnamese-English dictionary. ... đó dùng số tiền ấy cho vay , mua chứng khoán và cung cấp các dịch vụ tài chính khác cho khách hàng .

Vốn vay in English, translation, Vietnamese-English Dictionary
glosbe.com /vi/en/V%E1%BB%91n%20vay
2019-04-26 03:34:12 164

Vốn vay translation in Vietnamese-English dictionary. ... vi Nguồn vốn vay của dự án sẽ được cung cấp cho các tổ chức tài chính tham gia dự án, sau đó các tổ ...

cấp vốn - English translation - bab.la Vietnamese-English dictionary
en.bab.la /dictionary/vietnamese-english/c%E1%BA%A5p-v%E1%BB%91n
2019-04-26 03:34:12 74

Translation for 'cấp vốn' in the free Vietnamese-English dictionary and many other English translations.

"sự cung cấp vốn" tiếng anh là gì? - EnglishTestStore
englishteststore.net /index.php
2019-04-26 03:34:12 92

Cho em hỏi chút "sự cung cấp vốn" dịch thế nào sang tiếng anh? Cảm ơn nhiều nha. ... Sự cung cấp vốn từ tiếng anh đó là: maintenance of capital. Answered 3 ...

"cung cấp vốn cần thiết" tiếng anh là gì? - EnglishTestStore
englishteststore.net /index.php
2019-04-26 03:34:12 88

Cho em hỏi chút "cung cấp vốn cần thiết" nói thế nào trong tiếng anh? Thank you. ... Cung cấp vốn cần thiết đó là: supply of necessary funds. Answered 3 years ...

allocate | translate English to Vietnamese: Cambridge Dictionary
dictionary.cambridge.org /dictionary/english-vietnamese/allocate
2019-04-26 03:34:12 94

... cấp, cấp cho. Learn more in the Cambridge English-Vietnamese Dictionary. ... cấp cho. They allocated $500 to the project. allocation noun. › sự cung cấp.

The Manager - Standard Chartered
www.sc.com /vn/corporate-institutional/en/_pdf/application-for-drawdown-and-indebtedness-certificate.pdf
2019-04-26 03:34:12 136

Xin yêu cầu Quý công ty cung cấp thông tin theo Mẫu biểu. ... Please note our Bank names in English and ... Giấy Đề Nghị Vay Vốn và Nhận Nợ này là Giấy Đề Nghị Vay Vốn và Nhận Nợ được dẫn chiếu trong Thư Cấp Hạn Mức Tín.