thép nam kim trả cổ tức
2019-05-06 22:30:21 332

CÁC TRANG LIÊN QUAN

NKG : Công ty Cổ phần Thép Nam Kim | Tin tức và dữ liệu doanh ...
s.cafef.vn /hose/NKG-cong-ty-co-phan-thep-nam-kim.chn
2019-05-06 12:12:05 248

Thông tin giao dịch và hồ sơ Công ty Cổ phần Thép Nam Kim (mã: NKG). Nhóm ngành: Sản xuất Thép, Chủ tịch HĐQT: Ông Hồ Minh Quang, Tổng Giám đốc: ...

Thép Nam Kim chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu trả cổ ...
s.cafef.vn /nkg-263947/thep-nam-kim-chot-danh-sach-co-dong-phat-hanh-co-phieu-tra-co-tuc-ty-le-40.chn
2019-05-06 12:30:03 167

22 Tháng Năm 2018 ... Như vậy Thép Nam Kim sẽ phát hành khoảng 52 triệu cổ phiếu mới trả cổ tức lần này cho cổ đông.

Thép Nam Kim chốt quyền trả cổ tức đợt 2/2017 bằng cổ phiếu tỷ lệ ...
vietstock.vn /2018/05/thep-nam-kim-chot-quyen-tra-co-tuc-dot-22017-bang-co-phieu-ty-le-40-738-607099.htm
2019-05-06 12:30:03 96

25 Tháng Năm 2018 ... Theo thông tin mới công bố, ngày 12/06/2018 là ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức đợt 2/2017 bằng cổ phiếu của CTCP Thép Nam Kim ...

Thép Nam Kim chốt quyền trả cổ tức cổ phiếu tỷ lệ 40% - Doanh ...
ndh.vn /thep-nam-kim-chot-quyen-tra-co-tuc-co-phieu-ty-le-40--2018052103121459p4c147.news
2019-05-06 12:30:03 82

21 Tháng Năm 2018 ... (NDH) Ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức cổ phiếu của Thép Nam Kim là 12/6. - Doanh nghiệp - NDH.vn.

Thép Nam Kim chốt quyền trả cổ tức cổ phiếu tỷ lệ 40% - Bnews.vn
bnews.vn /thep-nam-kim-chot-quyen-tra-co-tuc-co-phieu-ty-le-40-/85379.html
2019-05-06 12:30:03 81

23 Tháng Năm 2018 ... Công ty CP Thép Nam Kim (NKG) công bố Nghị quyết HĐQT về phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

Thép Nam Kim: Chuẩn bị trả cổ tức bằng cổ phiếu đợt 2 năm 2017 ...
bizlive.vn /doanh-nghiep/thep-nam-kim-chuan-bi-tra-co-tuc-bang-co-phieu-dot-2-nam-2017-ty-le-40-3451534.html
2019-05-06 12:30:03 93

25 Tháng Năm 2018 ... Theo thông báo của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ngày 12/06/2018 sẽ là ngày đăng ký cuối cùng để NKG thực hiện chia cổ tức ...

Cơ hội nào cho cổ phiếu thép Nam Kim? - Thời báo kinh doanh
thoibaokinhdoanh.vn /co-phieu/co-hoi-nao-cho-co-phieu-thep-nam-kim-1051558.html
2019-05-06 12:30:03 109

16 Tháng Mười 2018 ... ... khiến CTCP Thép Nam Kim (mã: NKG) có thể sẽ không chia cổ tức ... Tính tới ngày 30/6/2018, nợ phải trả của Nam Kim đạt 6.512 tỷ đồng, ...

Cổ phiếu Thép Nam Kim đã qua thời hoàng kim? - BVSC
www.bvsc.com.vn /News/2018518/580587/co-phieu-thep-nam-kim-da-qua-thoi-hoang-kim.aspx
2019-05-06 12:30:03 93

18 Tháng Năm 2018 ... Thời điểm 5 năm trước, ngày 06/05/2013, một cổ phiếu NKG trên sàn có giá .... TMG: Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2017 18/05/2018.

Lợi nhuận tăng, Thép Nam Kim tính chia cổ tức 10% bằng tiền mặt ...
cafeland.vn /tin-tuc/loi-nhuan-tang-thep-nam-kim-tinh-chia-co-tuc-10-bang-tien-mat-69678.html
2019-05-06 12:30:03 94

4 Tháng Mười Một 2017 ... CafeLand – Tình hình kinh doanh khả quan khi doanh thu và lợi nhuận tăng, Công ty Cổ phần Thép Nam Kim đang lên kế hoạch chi trả cổ tức ...

CÁC VIDEO LIÊN QUAN