bộ khoa học và công nghệ
2019-04-16 13:16:41 350
bộ khoa học và công nghệ

CÁC TRANG LIÊN QUAN

Cổng TTĐT Bộ Khoa học và Công nghệ
www.most.gov.vn /
2019-04-14 08:26:19 459

Cổng TTĐT Bộ Khoa học và Công nghệ. ... trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ ...

Trường quản lý khoa học và công nghệ > Home
mti.gov.vn /
2019-04-14 08:26:19 172

Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng quản lý khoa học và công nghệ.

Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Wikipedia tiếng Việt
vi.wikipedia.org /wiki/Bộ_Khoa_học_và_Công_nghệ_Việt_Nam
2019-04-15 05:44:18 296

Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực hiện chức năng quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, bao gồm: hoạt động khoa học và công nghệ; phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; sở hữu trí tuệ; tiêu ...

Danh sách Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Wiki
vi.wikipedia.org /wiki/Danh_s%C3%A1ch_B%E1%BB%99_tr%C6%B0%E1%BB%9Fng_Khoa_h%E1%BB%8Dc_v%C3%A0_C%C3%B4ng_ngh%E1%BB%87_Vi%E1%BB%87t_Nam
2019-04-15 17:02:08 183

Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã thay đổi tên gọi qua các thời kỳ: Ủy ban Khoa học Nhà nước (1959-1965, 1990-1992), Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật ...

SROMOST: Trang chủ
sromost.gov.vn /vi/
2019-04-15 17:02:08 200

Trong tuần cuối tháng 3/2019, Cục công tác phía Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có các buổi làm việc với các đoàn công tác đến từ: Hoa.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cùng Đại sứ Hàn Quốc tại ...
www.vkist.gov.vn /d6/vi-VN/news/Bo-truong-Bo-Khoa-hoc-va-Cong-nghe-cung-Dai-su-Han-Quoc-tai-Viet-Nam-toi-tham-Vien-VKIST-6-2312-83
2019-04-15 17:02:08 165

20 Tháng 2 2019 ... Ngày 20/02/2019, đồng chí Chu Ngọc Anh – Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (Bộ KH&CN) cùng ông Kim Do Hyon – Đại sứ đặc mệnh ...

Trung tâm ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh BR - VT
ttudtbkhcn.baria-vungtau.gov.vn /
2019-04-15 17:02:08 178

Quyết định Sở Nội Vụ Quyết định Sở Khoa Học va Công nghệ Hồ sơ đăng ký dự ... của hệ thống tổ chức thống kê tập trung và thống kê bộ, cơ quan ngang bộ.

CÁC VIDEO LIÊN QUAN