sở khoa học và công nghệ
2019-04-16 13:25:46 434
sở khoa học và công nghệ

CÁC TRANG LIÊN QUAN

Sở Khoa học và Công nghệ
skh.quangngai.gov.vn /
2019-04-15 16:44:13 219

Chi đoàn Sở Khoa học và Công nghệ tổng kết công tác năm 2018, triển khai ... Chương trình KH&CN hỗ trợ doanh nghiệp giai đoạn 2016-2020 bước đầu đã ... Năng suất Việt Nam - Chi nhánh tại Đà Nẵng mở khóa đào tạo “Chuyển đổi Hệ ...

Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng - haiphong
sokhcn.haiphong.gov.vn /
2019-04-15 16:44:13 190

Cây Thị gần 300 năm tuổi được công nhận là cây di sản Việt Nam · Sự kiện khoa học và công nghệ thành phố Hải Phòng nổi bật năm 2018 .... Tập huấn doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn phát triển bền vững của Hải Phòng năm 2016-2020 ...

SỞ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TPHCM: Trang chủ
www.dost.hochiminhcity.gov.vn /
2019-04-15 17:08:03 249

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về việc mời đăng ký thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học- phát triển công nghệ và nâng cao tiềm lực khoa học ...

Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội - hanoi
dost.hanoi.gov.vn /
2019-04-15 17:08:03 144

Cổng thông tin Sở Khoa học Công nghệ Hà Nội. ... Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội đã làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) về ...

Sở Khoa học & Công nghệ
khcnnamdinh.vn /
2019-04-15 17:08:03 113

... công nghệ cao vào nuôi tôm thâm canh; KH&CN tác động sâu sắc, toàn diện đến đất nước nói chung và lĩnh vực quốc phòng, an ninh nói riêng; Học sinh lớp ...

Sở Khoa Học Công Nghệ
sokhcn.angiang.gov.vn /
2019-04-15 17:08:03 202

Tổ chức chào mừng ngày Khoa học & Công nghệ Việt Nam 18/5/2019 nhằm biểu dương và tôn vinh đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ, tuyên truyền và ...

Sở Khoa học và Công nghệ Bình Dương
sokhcn.binhduong.gov.vn /
2019-04-15 17:08:03 164

Quy chế sử dụng chữ ký số trên văn bản điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ Bình Dương · Bình Dương phát động Cuộc thi “Sáng tạo trong tầm tay” năm ...

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ YÊN – KHOA HỌC VÀ ...
www.khcnpy.gov.vn /
2019-04-15 17:08:03 228

Xây dựng và phát triển nền tảng kết nối vạn vật iNut Platform Sáng ngày 12/3/2019, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên tổ chức họp Hội đồng tư vấn ...

Sở Khoa học và Công nghệ
skhcn.laocai.gov.vn /
2019-04-15 17:08:03 205

Ngày 23/9/2017, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh... Hội nghị chuyên đề: “Phát triển kinh tế xã hội tỉnh Lào Cai trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0”: Tầm ...