viện khoa học môi trường
2019-04-16 14:17:06 352
viện khoa học môi trường

CÁC TRANG LIÊN QUAN

Viện khoa học môi trường
esi.gov.vn /
2019-04-15 17:38:21 179

Viện khoa học môi trường là đơn vị chuyên nghiên cứu lĩnh vực khoa học môi trường.

Viện Khoa học môi trường - Tổng Cục Môi Trường
vea.gov.vn /vn/gioithieu/donvitructhuoc/Pages/Vi%E1%BB%87nKhoah%E1%BB%8DcQu%E1%BA%A3nl%C3%BDM%C3%B4itr%C6%B0%E1%BB%9Dngnd.aspx
2019-04-15 17:38:21 246

4 Tháng Chín 2009 ... Viện Khoa học môi trường là tổ chức sự nghiệp khoa học trực thuộc Tổng cục Môi trường (sau đây gọi là Tổng cục), có chức năng nghiên cứu ...

Giới thiệu – IESH Viet Nam
iesh-vn.com /category/gioi-thieu/
2019-04-15 17:38:21 212

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường của Viện Khoa học môi trường và Sức khỏe Cộng đồng Viện Khoa học môi .

Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường – Wikipedia tiếng Việt
vi.wikipedia.org /wiki/Vi%E1%BB%87n_Khoa_h%E1%BB%8Dc_v%C3%A0_C%C3%B4ng_ngh%E1%BB%87_M%C3%B4i_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng
2019-04-15 17:38:21 148

Bài có thể bị đưa ra biểu quyết xóa tại Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường sau 7 ngày bởi thành viên có đầy đủ tiêu chí đề cử ...

VIỆN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG - Viện Hàn lâm Khoa học và ...
vast.ac.vn /gioi-thieu-chung/co-cau-to-chuc/cac-vien-nghien-cuu/cac-vien-do-chinh-phu-thanh-lap/269-vien-cong-nghe-moi-truong
2019-04-15 17:38:21 158

Hội đồng khoa học Viện Công nghệ môi trường nhiệm kỳ 2012 – 2014 được thành lập theo Quyết định số 63/QĐ-KHCNVN của Chủ tịch Viện Khoa học và ...

VIỆN KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN (VESDEC)
vesdec.com.vn /vi/
2019-04-15 17:38:21 132

Cục Sở hữu Trí tuệ - Bộ KH&CN đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 311022 cho Viện Khoa học Môi trường và Phát triển (VESDEC). cấp theo QĐ số ...

Viện Khoa học Môi trường và Xã hội - Vusta
www.vusta.vn /vi/danh-ba/Don-vi-truc-thuoc/Vien-Khoa-hoc-Moi-truong-va-Xa-hoi-747.html
2019-04-15 17:38:21 203

28 Tháng Mười 2014 ... Trung tâm là tổ chức khoa học và công nghệ hoạt động theo Luật hoạt động khoa học công nghệ, có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, có tài ...

Viện Khoa học & Công nghệ Môi trường
inest.hust.edu.vn /
2019-04-15 17:38:21 138

Sáng ngày 31-3, tại Viện KH&CN Môi trường đã diễn ra các hoạt động cuối cùng trong chuỗi hoạt động “Trải nghiệm đại học – Định hướng tương lai”.

Giới thiệu Viện Khoa học và Kỹ thuật Môi trường (IESE)
www.iese.vn /gioi-thieu-vien-khoa-hoc-va-ky-thuat-moi-truong-iese-59.html
2019-04-15 17:38:21 131

14 Tháng Ba 2019 ... Giới thiệu Viện Khoa học và Kỹ thuật Môi trường (IESE) ... Địa chỉ: P. 906 - 908, Nhà TN, Trường Đại học Xây dựng, Số 55 đường Giải phóng, ...