luật bảo vệ quyền trẻ em
2019-05-14 08:00:32 313
luật bảo vệ quyền trẻ em

CÁC TRANG LIÊN QUAN

Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em số 57-LCT/HĐNN8
luatvietnam.vn /chinh-sach/luat-57-lct-hdnn8-quoc-hoi-2177-d1.html
2019-04-17 08:02:13 122

LUẬT . BẢO VỆ, CHĂM SÓC VÀ GIÁO DỤC TRẺ EM . Trẻ em là hạnh phúc của gia đình, tương lai của đất nước, là lớp người kế tục sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Quyền trẻ em – Wikipedia tiếng Việt
vi.m.wikipedia.org /wiki/Quyền_trẻ_em
2019-04-17 10:02:06 212

Quyền trẻ em là tất cả những gì trẻ em cần có để được sống và lớn lên một cách lành mạnh và an toàn.Quyền trẻ em nhằm đảm bảo cho trẻ em không chỉ là người tiếp nhận thụ động lòng nhân từ của người lớn, mà các em là những thành viên tham gia tích cực vào quá trình phát triển.

Luật Trẻ em: 9 điểm đáng chú ý nhất năm 2018
luatvietnam.vn /tin-phap-luat/luat-tre-em-9-diem-dang-chu-y-nhat-nam-2018-230-18194-article.html
2019-04-17 10:26:29 202

Luật Trẻ em năm 2016 được ban hành thay thế Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004 với nhiều nội dung mới, đề cao tầm quan trong của việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em. LuatVietnam đã tổng hợp 09 điểm đáng chú ý của Luật Trẻ em 2018..

Luật trẻ em 2018 - VnDoc.com
vndoc.com /luat-tre-em-so-102-2016-qh13/download
2019-04-17 10:26:29 212

Luật Trẻ em 2016 số 102/2016/QH13 mới nhất quy định rõ về: nguyên tắc bảo đảm thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em, nguồn lực bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em, nội dung quản lý nhà nước về trẻ em, quyền và bổn phận của trẻ em,...

Luật Trẻ em năm 2016, Luật số 102/2016/QH13 - Luật Việt Nam
luatvietnam.vn /lao-dong/luat-tre-em-2016-104818-d1.html
2019-04-17 10:30:15 259

Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt là trẻ em không đủ điều kiện thực hiện được quyền sống, quyền được bảo vệ, quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng, quyền học tập, ...

Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em - Văn bản quy phạm pháp ...
www.chinhphu.vn /portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban
2019-04-17 10:30:15 236

24 Tháng Sáu 2004 ... Luật này quy định các quyền cơ bản, bổn phận của trẻ em; trách nhiệm của gia đình, Nhà nước và xã hội trong việc bảo vệ, chăm sóc và giáo ...

Một số quy định của pháp luật quốc tế và Việt Nam về bảo vệ trẻ em ...
emcanbaove.edu.vn /mot-so-quy-dinh-cua-phap-luat-quoc-te-va-viet-nam-ve-bao-ve-tre-em-truoc-hanh-vi-bao-hanh-xam-hai/
2019-04-17 10:36:09 224

12 Tháng Mười Một 2018 ... Trong khi đó, vai trò bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em của gia đình, ... Việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trẻ em và sự can thiệp của .... Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) sẽ có hiệu lực ...

Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam – Trẻ em Việt
treemviet.vn /csomapping/hoi-bao-ve-quyen-tre-em-viet-nam/
2019-04-17 10:40:08 231

Cơ quan của Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam Giấy phép hoạt động số 13/gp-TTĐT của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/5 ...

Luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em mới nhất năm 2018 ...
stopillwind.org /luat-bao-ve-cham-soc-giao-duc-tre-em/
2019-05-13 10:48:05 299

12 Tháng Năm 2018 ... Trích một số điều luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em. Điều 7. Nguồn lực bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em. 1. Nhà nước ...

CÁC VIDEO LIÊN QUAN