kenhthethao.vn tuyển dụng
2019-05-03 18:41:34 1041

CÁC TRANG LIÊN QUAN

Kenhthethao.vn - [TUYỂN DỤNG] Kenhthethao.vn GỌI... | Facebook
www.facebook.com /www.kenhthethao.vn/photos/-tuy%E1%BB%83n-d%E1%BB%A5ng-kenhthethaovn-g%E1%BB%8Di-streamer-tr%E1%BA%A3-l%E1%BB%9Dis%E1%BB%91-l%C6%B0%E1%BB%A3ng-3-n%E1%BB%AF-ctv-b%E1%BA%A1n-ch%E1%BB%89-c%E1%BA%A7n-kh%C3%B4n/755737267930655/
2019-04-27 16:18:11 92

[TUYỂN DỤNG] Kenhthethao.vn GỌI STREAMER TRẢ LỜI Số lượng: 3 Nữ CTV BẠN CHỈ CẦN: - Không cần là hoa hậu mà chỉ cần biết mình có ngoại hình ...

Kenhthethao.vn - [TUYỂN DỤNG] BIÊN TẬP VIÊN BÁO MẠNG THỂ ...
www.facebook.com /www.kenhthethao.vn/posts/tuy%E1%BB%83n-d%E1%BB%A5ngbi%C3%AAn-t%E1%BA%ADp-vi%C3%AAn-b%C3%A1o-m%E1%BA%A1ng-th%E1%BB%83-thao-t%E1%BA%A1i-httpkenhthethaovn-1-m%C3%B4-t%E1%BA%A3-c%C3%B4ng-vi%E1%BB%87/712932978877751/
2019-04-27 16:18:11 92

[TUYỂN DỤNG] BIÊN TẬP VIÊN BÁO MẠNG THỂ THAO TẠI http://kenhthethao.vn/ 1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Nghiên cứu, tìm hiểu nhu cầu củɑ độc giả, định ...

TUYỂN DỤNG ADMIN FANPAGE Kenhthethao.vn... - Facebook
www.facebook.com /www.kenhthethao.vn/posts/tuy%E1%BB%83n-d%E1%BB%A5ng-admin-fanpage-kenhthethaovns%E1%BB%91-l%C6%B0%E1%BB%A3ng-3-fulltime-%C4%91%E1%BB%83-nh%E1%BA%ADp-t%E1%BB%8Bch-b%E1%BA%A1n-ch%E1%BB%89-c/1028573317313714/
2019-04-27 16:18:11 96

TUYỂN DỤNG ADMIN FANPAGE Kenhthethao.vn Số lượng: 3 Fulltime ✋ Để "nhập tịch" bạn chỉ cần ✓ Đã từng quản trị Fanpage ✓ Sử dụng thành thạo ...

EyePlus Media - [TUYỂN DỤNG] ADMIN Kenhthethao.vn LÀM TẠI ...
www.facebook.com /Eyeplusmedia/posts/tuy%E1%BB%83n-d%E1%BB%A5ng-admin-kenhthethaovn-l%C3%A0m-t%E1%BA%A1i-c%C3%B4ng-tych%E1%BB%89-c%E1%BA%A7n-b%E1%BA%A1n-%C4%91am-m%C3%AA-b%C3%B3ng-%C4%91%C3%A1-l%C3%A0-%C4%91%E1%BB%A7-b/838469696285195/
2019-04-27 16:18:11 90

[TUYỂN DỤNG] ADMIN Kenhthethao.vn LÀM TẠI CÔNG TY!!! Chỉ cần bạn ĐAM MÊ BÓNG ĐÁ là đủ! Biết Photoshop sẽ là một lợi thế nhé. ;) Số lượng: 3 fulltime.

Kenhthethao.vn - [TUYỂN DỤNG] - Facebook
www.facebook.com /www.kenhthethao.vn/posts/-tuy%E1%BB%83n-d%E1%BB%A5ng-___si%C3%AAu-nh%C3%A2n-d%E1%BB%B1ng-videos%E1%BB%91-l%C6%B0%E1%BB%A3ng-3-b%E1%BA%A1n-ch%E1%BB%89-c%E1%BA%A7n-s%E1%BB%AD-d%E1%BB%A5ng-t%E1%BB%91t-ph%E1%BA%A7n-m%E1%BB%81m-d/80875
2019-04-27 16:18:11 98

[TUYỂN DỤNG] ___SIÊU NHÂN DỰNG VIDEO SỐ LƯỢNG: 3 BẠN CHỈ CẦN - Sử dụng tốt phần mềm dựng phim: Adobe After Effect, Adobe Premiere,... hoặc ...

Kenhthethao.vn - E+ TUYỂN DỤNG ADMIN FANPAGE... | Facebook
www.facebook.com /www.kenhthethao.vn/posts/-e-tuy%E1%BB%83n-d%E1%BB%A5ng-admin-fanpage-kenhthethaovns%E1%BB%91-l%C6%B0%E1%BB%A3ng-3-fulltime-%C4%91%E1%BB%83-nh%E1%BA%ADp-t%E1%BB%8Bch-b%E1%BA%A1n-ch/886010048236709/
2019-04-27 16:18:11 94

E+ TUYỂN DỤNG ADMIN FANPAGE KENHTHETHAO.VN Số lượng: 3 fulltime ✋ Để "nhập tịch" bạn chỉ cần ✓ Đã từng quản trị fanpage ✓ Sử dụng thành thạo ...

Kenhthethao.vn - [TUYỂN DỤNG] E+ GỌI STREAMER ... - Facebook
vi-vn.facebook.com /www.kenhthethao.vn/posts/-tuy%E1%BB%83n-d%E1%BB%A5ng-e-g%E1%BB%8Di-streamer-tr%E1%BA%A3-l%E1%BB%9Di-s%E1%BB%91-l%C6%B0%E1%BB%A3ng-20-b%E1%BA%A1n-m%E1%BB%A9c-l%C6%B0%C6%A1ng-th%E1%BB%8Fa-thu%E1%BA%ADn-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c/771792
2019-04-27 16:18:11 89

[TUYỂN DỤNG] E+ GỌI STREAMER TRẢ LỜI Số lượng: 20 bạn - mức lương thỏa thuận, làm việc tại nhà. BẠN CHỈ CẦN: - Không cần là hoa hậu mà chỉ cần...

CÁC VIDEO LIÊN QUAN