luật giáo dục nghề nghiệp
2019-05-10 15:47:04 381
luật giáo dục nghề nghiệp

CÁC TRANG LIÊN QUAN

Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014 của Quốc hội, số 74/2014/QH13
luatvietnam.vn /giao-duc/luat-giao-duc-nghe-nghiep-2014-91362-d1.html
2019-05-04 07:02:15 263

Giáo dục nghề nghiệp là một bậc học của hệ thống giáo dục quốc dân nhằm đào tạo trình độ sơ cấp, trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng và các chương trình ...

luật giáo dục nghề nghiệp - asean
asean.org /wp-content/uploads/2016/08/EN-_-Law-on-vocational-education-and-training.pdf
2019-05-04 07:02:15 158

nghiệp có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp (sau đây gọi chung là cơ ... Mục tiêu chung của giáo dục nghề nghiệp là nhằm đào tạo nhân lực trực.

Luật Giáo dục nghề nghiệp - Dự thảo online - Quốc hội
duthaoonline.quochoi.vn /DuThao/Lists/DT_DUTHAO_LUAT/View_Detail.aspx
2019-05-04 07:02:15 131

Giáo dục nghề nghiệp là một bộ phận cấu thành trong hệ thống giáo dục quốc dân nhằm đào tạo nghề nghiệp cho người lao động, đáp ứng nhu cầu nhân lực ...

Luật giáo dục nghề nghiệp - Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp
gdnn.gov.vn /AIAdmin/News/View/tabid/66/newsid/5932/seo/Luat-giao-duc-nghe-nghiep--Nhung-doi-moi-can-ban-toan-dien-he-thong-giao-duc-nghe-nghiep-o-Viet-Nam/Default.aspx
2019-05-04 07:26:25 184

Chương 1: Quy định những vấn đề chung bao gồm 9 điều về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; quy định về mục tiêu, cơ sở giáo dục nghề nghiệp; chính ...

Luật giáo dục nghề nghiệp - Bộ Lao động
www.molisa.gov.vn /Images/FileVanBan/LUAT74QH.pdf
2019-05-04 07:26:25 148

Điều 5. Cơ sở giáo dục nghề nghiệp. 1. Cơ sở giáo dục nghề nghiệp bao gồm: a) Trung tâm giáo dục nghề nghiệp; b) Trường trung cấp; c) Trường cao đẳng. 2.

LUẬT GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
gdnn.edu.vn /laws/detail/LUAT-GIAO-DUC-NGHE-NGHIEP-3/
2019-05-04 07:38:09 181

Luật số 74/2014/QH13 của Quốc hội : LUẬT GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP ... 24/2018/TT-BLĐTBXH, -, Thông tư ban hành Chương trình môn học Giáo dục chính trị ...

LUẬT GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 2017
tcktnvkg.edu.vn /laws/detail/LUAT-GIAO-DUC-NGHE-NGHIEP-2017-23/
2019-05-04 08:14:06 205

Số kí hiệu, 74/2014/QH13. Ngày ban hành, 26/11/2014. Ngày bắt đầu hiệu lực. Ngày hết hiệu lực. Thể loại, Công văn. Phòng ban, Pháp quy. Cơ quan ban hành ...

Luật Giáo dục nghề nghiệp - Thư viện pháp luật
thuvienphapluat.vn /page/SearchTag.aspx
2019-05-04 08:14:06 197

Luật có số đại biểu Quốc hội thông qua thấp kỷ lục 27/11/2014 4:18:00 CH. Chiều nay (27-11), Quốc hội biểu quyết thông qua Luật giáo dục nghề nghiệp với ...

Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014
thukyluat.vn /vb/luat-giao-duc-nghe-nghiep-2014-3f695.html
2019-05-04 08:14:06 129

Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014 số 74/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 27/11/2014. Nội dung Luật này quy định về hệ thống giáo dục nghề nghiệp; ...

CÁC VIDEO LIÊN QUAN