tài chính công đoàn là gì
2019-05-11 05:45:32 375

CÁC TRANG LIÊN QUAN

Quyết định 1910/QĐ-TLĐ thu chi quản lý tài chính công đoàn cơ sở ...
thuvienphapluat.vn /van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Quyet-dinh-1910-QD-TLD-thu-chi-quan-ly-tai-chinh-cong-doan-co-so-2016-336759.aspx
2019-05-04 22:02:02 189

19 Tháng Mười Hai 2016 ... Căn cứ Nghị định số 191/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết về tài chính công đoàn;. Căn cứ Nghị quyết ...

Quyết định 1908/QĐ-TLĐ của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam ...
luatvietnam.vn /tai-chinh/quyet-dinh-1908-qd-tld-tong-lien-doan-lao-dong-viet-nam-116894-d1.html
2019-05-04 22:02:02 207

Căn cứ Nghị quyết số 07b/NQ-TLĐ ngày 21/01/2016 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Khóa XI về công tác tài chính công đoàn trong ...

Hướng dẫn Xây dựng Dự toán tài chính công đoàn năm 2019
cdhanghaivn.org.vn /uploads/documents/2018/11/CV%202212%20.HD-TL%C4%90.pdf
2019-05-04 22:02:02 189

6 Tháng Mười Một 2018 ... Tổng Liên đoàn về việc ban hành Quy định về nguyên tắc xây dựng và giao dự toán tài chính công đoàn năm 2019. - Hướng dẫn số ...

Tạo nguồn thu tài chính công đoàn ổn định để đảm bảo hoạt động ...
thoibaotaichinhvietnam.vn /pages/xa-hoi/2018-09-26/tao-nguon-thu-tai-chinh-cong-doan-on-dinh-de-dam-bao-hoat-dong-62389.aspx
2019-05-04 22:02:02 193

26 Tháng Chín 2018 ... Để xây dựng nguồn lực tài chính, tài sản công đoàn đủ mạnh, làm đòn bẩy thúc đẩy hoạt động công đoàn cần quản lý, sử dụng, khai thác tốt ...

Một số vấn đề cần biết về tài chính công đoàn - Pháp Lý Khởi Nghiệp
khoinghiep.thuvienphapluat.vn /bai-viet/mot-so-van-de-can-biet-ve-tai-chinh-cong-doan-266.html
2019-05-04 22:38:21 71

Công đoàn bộ tài chính - Chi tiết tin
mof.gov.vn /webcenter/portal/cd/r/m/tthd/tthd_chitiet
2019-05-04 22:38:21 80

22 Tháng Mười Hai 2017 ... Một là, chi tổ chức hoạt động đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên công đoàn và người lao động gồm: - Chi bồi ...

Công tác tài chính công đoàn: Công khai, minh bạch và hiệu quả ...
congdoan.vn /tin-tuc/phat-trien-doan-vien-xay-dung-to-chuc-cong-doan-508/cong-tac-tai-chinh-cong-doan-cong-khai-minh-bach-va-hieu-qua-tao-nguon-luc-cham-lo-cho-doan-vien-va-nld-354923.tld
2019-05-04 22:38:21 158

2 Tháng Bảy 2018 ... Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bùi Văn Cường, uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tại Hội nghị đánh giá công tác tài chính ...

Tài chính công đoàn bao gồm các nguồn thu nào?
vuit.org.vn /tin-tuc/t1184/tai-chinh-cong-doan-bao-gom-cac-nguon-thu-nao-.html
2019-05-04 22:38:21 124

22 Tháng 4 2015 ... Công đoàn thực hiện quản lý, sử dụng tài chính công đoàn theo quy định của pháp luật và quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Công đoàn – Wikipedia tiếng Việt
vi.wikipedia.org /wiki/C%C3%B4ng_%C4%91o%C3%A0n
2019-05-04 22:38:21 51

Công đoàn (nghiệp đoàn, liên đoàn lao động) là "một hiệp hội của những ... trợ tài chính cho những cá nhân hay chính đảng ứng cử vào các vị trí công quyền.

CÁC VIDEO LIÊN QUAN