khóa học quản lý cấp trung
2019-04-16 10:05:47 492
khóa học quản lý cấp trung

CÁC TRANG LIÊN QUAN

MMM - NĂNG LỰC QUẢN TRỊ CHO QUẢN LÝ CẤP TRUNG
www.pace.edu.vn /vn/dao-tao/ChuongTrinh/54/mmm-nang-luc-quan-tri-cho-quan-ly-cap-trung
2019-04-15 15:22:31 232

Khóa học ”Năng lực quản trị cho quản lý cấp trung” Trường PACE giúp bạn nắm vững các kiến thức, kỹ năng cần thiết để có thể nâng cao năng lực quản trị của mình

Khóa Đào Tạo QUẢN LÝ CẤP TRUNG - Giảm 2,6 Triệu Học Phí
hocceo.com /khoa-dao-tao-quan-ly-cap-trung/
2019-04-15 15:22:31 250

Khóa đào tạo Quản lý cấp trung được thiết kế cho các cấp Giám đốc chi nhánh, Trưởng Bộ phận, trưởng phó phòng ban, cấp giám sát, quản lý, tổ trưởng, quản đốc hoặc các nhân viên được dự kiến đề bạt lên các vị trí giám sát, quản lý.

Khóa học Nâng cao năng lực cho quản lý cấp trung
ced.ias.com.vn /chuong-trinh-dao-tao/nang-cao-nang-luc-cho-quan-ly-cap-trung/41
2019-04-15 15:22:31 152

Khóa học Nâng Cao Năng Lực cho Quản Lý Cấp Trung tại CED trang bị cho học viên các kỹ năng của một quản lý cấp trung giúp nhà quản lý hoàn thành tốt sứ mệnh của mình, góp phần vào sự phát triển doanh nghiệp.

Khóa học nâng cao năng lực quản lý cấp trung - SAM - BDC
www.sam.edu.vn /nang-cao-nang-luc-quan-ly-cap-trung-mmm
2019-04-15 15:22:31 151

Khóa học dành cho quản lý cấp trung nhằm cung cấp cho các MM những công cụ cần thiết để trở thành thành Nhà quản lý chuyên nghiệp, phát huy đúng vai trò tham mưu của mình cho Ban lãnh đạo. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ Ban Giám đốc, Lãnh đạo Doanh nghiệp.

Khóa học Quản lý cấp trung tại Đà Nẵng - top-olympia.edu.vn
top-olympia.edu.vn /khoa-hoc-quan-ly-cap-trung-tai-da-nang.html
2019-04-15 15:22:31 146

Như vậy, để những người quản lý cấp trung có được sự tự tin của bản thân, sự nhận thức về năng lực thì người quản lý cấp trung phải biết được công việc mình sẽ phải làm: Hiểu được hệ thống quản lý công ty và biết cách xây dựng hệ thống quản lý bộ ...

Khóa học cho quản lý, Khóa học cho cấp quản lý - HọcCEO.com
hocceo.com /danh-muc/khoa-tai-ha-noi/khoa-cho-quan-ly/
2019-04-15 15:22:31 180

HọcCEO.com cung cấp các khóa học cho quản lý do trường doanh nhân PTI đào tạo, được ưu đãi đến 50% học phí, chuyên viên PTi trực tiếp hỗ trợ

Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung - pti.edu.vn
pti.edu.vn /nang-cao-nang-luc-quan-tri-cho-quan-ly-cap-trung-cu133.html
2019-04-15 15:22:31 260

Đối tượng tham gia. Khóa học được thiết kế cho các cấp Giám đốc chi nhánh, Trưởng Bộ phận, trưởng phó phòng ban, cấp giám sát, quản lý, tổ trưởng, quản đốc hoặc các nhân viên được dự kiến đề bạt lên các vị trí giám sát, quản lý.

Khóa học Kỹ Năng Quản Lý Dành Cho Quản Lý Cấp Trung
www.ctsvietnam.com /vi/tin-tuc/khoa-hoc-ky-nang-quan-ly-danh-cho-quan-ly-cap-trung
2019-04-15 15:22:31 140

Khóa học Kỹ Năng Quản Lý Dành Cho Quản Lý Cấp Trung Khóa học này làm tăng nhận thức của bạn về phong cách quản lý hiện tại, các khả năng và ảnh hưởng của phong cách quản lý với những người làm việc cùng bạn.

Khóa học quản lý cấp trung - Học viện Doanh nhân INCIP
daotaoquanlycaptrung.blogspot.com /2014/07/khoa-hoc-quan-ly-cap-trung-hoc-vien.html
2019-04-15 15:22:31 163

HỌC VIỆN DOANH NHÂN INCIP đã xây dựng và thiết kế khóa học “NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ CẤP TRUNG” dành cho các cấp quản lý, tổ trưởng, trưởng phòng, phó phòng,… đào tạo inhouse tại nhiều doanh nghiệp.

NÂNG CAO LỰC QUẢN TRỊ CHO QUẢN LÝ CẤP TRUNG - CÔNG TY ĐÀO TẠO...
vietmanpower.com /services/nang-cao-luc-quan-tri-cho-quan-ly-cap-trung
2019-04-15 15:22:31 115

Sau khóa học ” Đào tạo quản lý cấp trung “, học viên sẽ đạt được: Hiểu và quản lý được nhu cầu và mong muốn của nhân viên; Hiểu được lợi ích của việc kèm cặp, đào tạo nhân viên đối với người quản lý;

CÁC VIDEO LIÊN QUAN