luật khoa học và công nghệ
2019-04-16 13:20:40 493
luật khoa học và công nghệ

CÁC TRANG LIÊN QUAN

Khoa học - Tin công nghệ, kỹ thuật, nghiên cứu ... - VnExpress
vnexpress.net /khoa-hoc
2019-04-14 06:48:24 302

Nhà khoa học nữ chuyên ‘thuần hóa’ chất thải Nhà khoa học Việt tìm ra chất ức chế tiểu đường từ gạo Trong nước Hơn 150 nhà khoa học chia sẻ nghiên cứu mới về vật liệu nano

Cổng TTĐT Bộ Khoa học và Công nghệ
www.most.gov.vn /
2019-04-14 08:26:19 459

Cổng TTĐT Bộ Khoa học và Công nghệ. ... trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ ...

29/2013/QH13 - Luật khoa học và công nghệ
www.most.gov.vn /vn/Pages/ChiTietVanBan.aspx
2019-04-15 16:58:12 299

Quy định đánh giá nghiệm thu dự án thuộc Chương trình Hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 2011 - 2015

Luật khoa học và công nghệ năm 2013 - THƯ VIỆN PHÁP LUẬT ...
thuvienphapluat.vn /van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Luat-khoa-hoc-va-cong-nghe-nam-2013-197387.aspx
2019-04-15 17:04:20 175

LUẬT. KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ. Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Nghị định 08/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Khoa học và Công nghệ
thuvienphapluat.vn /van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Nghi-dinh-08-2014-ND-CP-huong-dan-Luat-Khoa-hoc-va-Cong-nghe-220224.aspx
2019-04-15 17:04:20 240

Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các điều 11, 12, 15, 25, 30, 32, 41, 43, 46 và một số vấn đề cần thiết khác của Luật khoa học và công nghệ liên quan đến thành lập tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học ...

Luật Khoa học và công nghệ năm 2013 - luatvietnam.vn
luatvietnam.vn /khoa-hoc/luat-29-2013-qh13-quoc-hoi-79401-d1.html
2019-04-15 17:04:20 282

Luật Khoa học và công nghệ năm 2013, số 29/2013/QH13 quy định về tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ; việc tổ chức thực hiện hoạt động khoa học và công nghệ; biện pháp bảo đảm phát triển khoa học và công nghệ; quản lý Nhà nước về khoa học và công nghệ

Hệ thống văn bản pháp luật về khoa học và công nghệ cồng kềnh,...
dantri.com.vn /khoa-hoc-cong-nghe/he-thong-van-ban-phap-luat-ve-khoa-hoc-va-cong-nghe-cong-kenh-phuc-tap-20161007081934556.htm
2019-04-15 17:04:20 129

(Dân trí) - Theo đánh giá của Đoàn giám sát-Ủy ban thường vụ Quốc hội thì hệ thống văn bản pháp luật về khoa học và công nghệ cồng kềnh, phức tạp, lại được liên tục được bổ sung, sửa đổi nhưng chưa theo hệ thống cho nên việc thực hiện gặp nhiều khó khăn, nhất là tại các địa phương, các đơn ...

Luật Khoa học và công nghệ - Trang pháp luật Việt Nam
sites.google.com /site/trangphapluatvn/TrangPL/luat/luatkhcn
2019-04-15 17:04:20 94

LUẬT. KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, giữ vai trò then chốt trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là nền tảng và động lực cho công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phát triển nhanh, bền vững đất nước.

Luật Khoa học và Công nghệ số 29/2013/QH13 - Văn bản pháp quy -...
www.hup.edu.vn /cpbdv/pqlkh/noidung/Lists/vanbanphapquy/View_Detail.aspx
2019-04-15 17:04:20 228

Luật Khoa học và Công nghệ số 29/2013/QH13 quy định về tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ; việc tổ chức thực hiện hoạt động khoa học và công nghệ; biện pháp bảo đảm phát t riển khoa học và công nghệ; quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ.

Sở Khoa học và Công nghệ - ninhthuan.gov.vn
www.ninhthuan.gov.vn /chinhquyen/sokhcn/Pages/Default.aspx
2019-04-15 17:04:20 175

Báo cáo kết quả thực hiện và tự kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở, tiếp cận pháp luật; xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước năm 2018 tại Sở Khoa học và Công nghệ (01/04)

CÁC VIDEO LIÊN QUAN