phạm vi cung cấp tiếng anh
2019-05-01 01:06:00 488

CÁC TRANG LIÊN QUAN

Glossary of 2015 construction decrees - Vietnam Law & Legal Forum
vietnamlawmagazine.vn /glossary-of-2015-construction-decrees-5345.html
2019-04-26 00:34:21 194

6 Tháng Năm 2016 ... Phạm vi công việc được quy định tại Khoản 1 Điều 12 Nghị định này. 11. ... đ) Hợp đồng thiết kế và cung cấp thiết bị công nghệ (tiếng Anh là ...

cung cấp - nghĩa trong tiếng Tiếng Anh - từ điển bab.la
www.babla.vn /tieng-viet-tieng-anh/cung-c%E1%BA%A5p
2019-04-14 08:06:08 358

Tra từ 'cung cấp' trong từ điển Tiếng Anh miễn phí và các bản dịch Anh khác.

cung c蘯・p th麥 - d盻議h - Ti蘯ソng Vi盻-Ti蘯ソng Anh T盻ォ ト訴盻ハ - Glosbe
vi.glosbe.com /vi/en/cung%20c%E1%BA%A5p%20th%C3%AAm
2019-04-26 00:34:21 94

cung cấp thêm dịch trong từ điển Tiếng Việt Tiếng Anh Glosbe, Từ điển trực tuyến, ... cung cấp thêm vốn cho các nước đang phát triển , tăng cường phạm vi áp ...

Phạm vi ở Tiếng Anh, dịch, Tiếng Việt-Tiếng Anh Từ điển - Glosbe
vi.glosbe.com /vi/en/ph%E1%BA%A1m%20vi
2019-04-26 00:34:21 100

phạm vi dịch trong từ điển Tiếng Việt Tiếng Anh Glosbe, Từ điển trực tuyến, miễn phí. ... Tuy nhiên nó cũng được dùng để ký hiệu một phạm vi nhiệt độ. ..... viCấp tự động: tùy chọn này tối ưu hoá phạm vi sắc trong kênh màu Đỏ, Lục và Xanh.

Thuật ngữ đấu thầu tiếng Anh - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ...
www.510.vn /TinChiTiet/tabid/105/id/265/Default.aspx
2019-04-26 00:34:21 106

Thuật ngữ đấu thầu (Glossary of Procurement Terms) tiếng Anh chuyên ngành ... Là việc cung cấp các thông tin như thông báo đấu thầu, mời thầu... trên một số ..... Xử lý vi phạm là việc xử lý các vụ việc có liên quan đến vi phạm những quy ...

Điều khoản và điều kiện | DK Tiếng Anh cho mọi người | DKefe.com
www.dkefe.com /vn/terms-and-conditions/
2019-04-26 00:34:21 173

Trong phạm vi pháp luật cho phép, DK từ chối mọi trách nhiệm pháp lý (bất kể ... tôi cung cấp cho bạn các khóa học kỹ thuật số mang tên Tiếng Anh cho mọi ...

Account Agreement - BVSC
www.bvsc.com.vn /Sites/QuoteVN/SiteRoot/documents/KHTC-CNNN/3.4-Account%20Agreement%20custody%20at%20BVSC-Individual.pdf
2019-04-26 00:34:21 126

Đồng thời, Khách hàng đề nghị BVSC cung cấp các dịch vụ được ghi nhận .... của pháp luật và trong phạm vi giấy phép hoạt động kinh doanh của. BVSC/BVSC is ..... Việt và tiếng Anh có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một (01) bản. Trong.

CÁC VIDEO LIÊN QUAN