đại sứ quán úc tại vietnam
2019-04-21 21:15:37 268
đại sứ quán úc tại vietnam

CÁC TRANG LIÊN QUAN

Tổng Lãnh sự quán Úc - Australian Consulate-General in Ho Chi ...
hcmc.vietnam.embassy.gov.au /hchivietnamese/home.html
2019-04-16 02:56:23 283

Tổng Lãnh Sự Quán Úc sẽ đóng cửa vào ngày 15 và 19 tháng 04 năm 2019 mừng ... Đại sứ quán Australia và Tổng lãnh sự quán Úc tại Việt Nam sẽ tổ chức ...

Đại Sứ Quán Úc ở Hà Nội
hcmc.vietnam.embassy.gov.au /hchivietnamese/hanoi_site.html
2019-04-16 02:56:23 296

Đại Sứ Quán Úc ở Hà Nội. Tổng Lãnh sự quán Úc Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Lầu 20, Tòa nhà Vincom, 47 Lý Tự Trọng, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí ...

Thị thực và Di trú
hcmc.vietnam.embassy.gov.au /hchivietnamese/thi-thuc-va-di-tru.html
2019-04-16 02:56:23 293

Bộ Nội vụ tại Đại sứ quán Úc tại Hà Nội và Tổng lãnh sự quán Úc tại thành phố Hồ Chí Minh xét duyệt hầu hết hồ sơ xin thị thực và một số hồ sơ xin quốc tịch ...

Australian Visa Information In Vietnam - Vietnamese Câu Hỏi ...
www.vfsglobal.com /australia/vietnam/Vietnamese/faqs.html
2019-04-16 02:56:23 194

Đại sứ quán Úc tại Việt Nam chỉ xét duyệt những loại thị thực nhất định. Nếu quý khách chỉ đến thăm Việt Nam, đơn xin thị thực của quý khách phải nộp tại Đại ...

Australian Visa Information In Vietnam - Vietnamese Miễn Trừ Trách ...
www.vfsglobal.com /australia/vietnam/Vietnamese/disclaimer.html
2019-04-16 02:56:23 157

(Sau đây được đề cập bởi “VFS Global”) là một dịch vụ được cung cấp cho Đại sứ quán/ Tổng lãnh sự quán và Tổng lãnh sự quán Úc tại Việt Nam (“Đại sứ ...

CÁC VIDEO LIÊN QUAN