di chúc có phải công chứng
2019-04-24 08:20:20 147
di chúc có phải công chứng

CÁC TRANG LIÊN QUAN

Di chúc hợp pháp không cần công chứng, chứng thực
luatduonggia.vn /di-chuc-hop-phap-khong-can-cong-chung-chung-thuc/
2019-04-16 20:00:11 142

Vì bạn không muốn hình thức di chúc bằng văn bản có công chứng, chứng thực nên bạn có thể giúp bà lập di chúc bằng văn bản dưới các hình thức còn lại. Với hình thức di chúc bằng văn bản không có người làm chứng thì người lập di chúc phải tự tay viết và ký vào ...

Công Chứng Di Chúc Tại Phòng Công Chứng - tritueluat.com
www.tritueluat.com /bat-dong-san-tai-san/cong-chung-di-chuc-tai-phong-cong-chung.html
2019-04-16 20:00:11 158

Sau khi bản Di chúc được người lập di chúc, ký tên, điểm chỉ vào từng trang của bản di chúc thì Công chứng viên ký công chứng Di chúc. Hãy nhấc máy gọi số 0908 472 677 để được sử dụng dịch vụ tư vấn luật tốt nhất.

Di chúc không công chứng có hiệu lực pháp lý không?
dantri.com.vn /ban-doc/di-chuc-khong-cong-chung-co-hieu-luc-phap-ly-khong-1343248336.htm
2019-04-16 20:00:11 159

Dân trí Khi còn sống mẹ tôi tự tay viết di chúc cho tôi nhà đất nhưng không có người làm chứng, không công chứng. Nay mẹ tôi mất, vậy di chúc viết tay của mẹ tôi có hiệu lực pháp luật không? Tôi có thể mang di chúc ra cơ quan công chứng ...

Di chúc bằng văn bản có bắt buộc phải công chứng? | Lao Động...
laodong.vn /tu-van-phap-luat/di-chuc-bang-van-ban-co-bat-buoc-phai-cong-chung-5749.bld
2019-04-16 20:00:11 110

Hỏi: Ông, bà nội tôi muốn lập chúc thư (di chúc bằng văn bản) để lại di sản cho con cháu. Đề nghị chuyên mục tư vấn, chúc thư có bắt buộc phải công chứng hoặc phải đáp ứng điều kiện nào để được pháp luật công nhận.(Huyền ...

Lập di chúc thế nào cho hợp pháp - VietNamNet
vietnamnet.vn /vn/ban-doc/hoi-am/lap-di-chuc-the-nao-cho-hop-phap-515382.html
2019-04-16 20:06:12 135

5. Di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ.

Di chúc miệng có giá trị không? | Lao Động Online | LAODONG.VN -...
laodong.vn /tu-van-phap-luat/di-chuc-mieng-co-gia-tri-khong-656906.ldo
2019-04-19 18:30:07 121

Di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ.

Di chúc chưa chứng thực có được coi là hợp pháp - VietNamNet
vietnamnet.vn /vn/ban-doc/hoi-am/di-chuc-chua-chung-thuc-co-duoc-coi-la-hop-phap-400673.html
2019-04-19 18:34:03 79

27 Tháng Chín 2017 ... Ông tôi trước khi chết đã soạn sẵn một tờ di chúc chia tài sản cho con cháu. Vậy khi ông mất đi tờ di chúc này có được coi là hợp pháp chia tài ...

Di chúc có phải công chứng, chứng thực không? - LuatVietNam
luatvietnam.vn /tin-phap-luat/di-chuc-co-bat-buoc-phai-duoc-cong-chung-chung-thuc-230-18908-article.html
2019-04-20 00:10:10 93

12 Tháng 2 2019 ... Thế nhưng không phải ai cũng hiểu thế nào là một di chúc hợp pháp. Liệu di chúc có bắt buộc phải được công chứng, chứng thực mới được ...

Di chúc có cần phải công chứng không? - luatduonggia.vn
luatduonggia.vn /di-chuc-co-can-phai-cong-chung-khong/
2019-04-20 00:18:09 75

Di chúc như thế nào được coi là hợp pháp theo quy định của luật dân sự hiện hành? Viết di chúc thì có cần phải thực hiện công chứng không?

Khi nào di chúc phải có người làm chứng? - luatvietnam.vn
luatvietnam.vn /tin-phap-luat/khi-nao-di-chuc-phai-co-nguoi-lam-chung-230-18950-article.html
2019-04-20 00:24:21 74

Di chúc có thể có người làm chứng và không có người làm chứng. Vậy theo quy định của pháp luật, khi nào phải có người làm chứng di chúc? Các trường hợp lập di chúc phải có người làm chứng. Theo quy định tại Điều 627 Bộ luật Dân sự 2015, di chúc phải lập thành văn ...