sức khỏe tâm thần tiếng anh
2019-05-07 01:00:29 354

CÁC TRANG LIÊN QUAN

Sức khỏe tâm thần – Wikipedia tiếng Việt
vi.wikipedia.org /wiki/Sức_khỏe_tâm_thần
2019-04-13 04:58:11 193

Sức khỏe tâm thần là một mức độ tâm lý hạnh phúc hoặc không có bệnh tâm thần.Đó là "trạng thái tâm lý của một người đang hoạt động ở mức độ thỏa đáng về việc điều chỉnh cảm xúc và hành vi".

Sức khỏe tâm thần và tâm lý xã hội của trẻ em và thanh niên ... - Unicef
www.unicef.org /vietnam/sites/unicef.org.vietnam/files/2018-07/Study%20on%20Mental%20Health-Full%20Report_VIET.pdf
2019-04-30 08:54:07 228

đề về sức khỏe tâm thần và tâm lý xã hội, bao gồm tự tử, là gì? • Luật pháp và các chính sách hiện hành liên quan đến sức khỏe tâm thần và tâm lý xã hội ở Việt.

Sức khỏe Tâm thần, tinh thần: Từ vựng Tiếng Anh - LanguageGuide ...
www.languageguide.org /im/med/eng/extra5.jsp
2019-04-30 15:54:08 201

Thực hành từ vựng và thành ngữ Tiếng Anh liên quan đến Sức khỏe Tâm thần, tinh thần. Đặt con trỏ lên văn bản để nghe phát âm rõ.

Tâm thần in English - Vietnamese-English Dictionary - Glosbe
glosbe.com /vi/en/t%C3%A2m%20th%E1%BA%A7n
2019-04-30 15:54:08 81

tâm thần translation in Vietnamese-English dictionary. ... đó là hình ảnh ẩn dụ được tạo dựng đại diện cho cuộc tấn công tâm thần trong giấc mơ được chia sẻ này. ... mình và làm theo phác đồ điều trị của các chuyên gia về sức khỏe tâm thần.

rối loạn tâm thần - translation - Vietnamese-English Dictionary
glosbe.com /vi/en/r%E1%BB%91i%20lo%E1%BA%A1n%20t%C3%A2m%20th%E1%BA%A7n
2019-04-30 15:54:08 139

rối loạn tâm thần translation in Vietnamese-English dictionary. ... người bị rối loạn tâm thần có thể gây căng thẳng, ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần bạn.

bị bệnh tâm thần - translation - Vietnamese-English Dictionary
glosbe.com /vi/en/b%E1%BB%8B%20b%E1%BB%87nh%20t%C3%A2m%20th%E1%BA%A7n
2019-04-30 15:54:08 152

bị bệnh tâm thần translation in Vietnamese-English dictionary. ... tâm thần khác nhau, và không biết bao nhiêu lần phải đi gặp chuyên gia sức khỏe tâm thần.

Liên đoàn Thế giới về Sức khỏe Tâm thần – Wikipedia tiếng Việt
vi.wikipedia.org /wiki/Li%C3%AAn_%C4%91o%C3%A0n_Th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_v%E1%BB%81_S%E1%BB%A9c_kh%E1%BB%8Fe_T%C3%A2m_th%E1%BA%A7n
2019-04-30 15:54:08 83

Ngôn ngữ chính. Tiếng Anh. Chủ tịch. Gabriel Ivbijaro Anh Quốc. Chủ quản ... Liên đoàn Thế giới về Sức khỏe Tâm thần, viết tắt WFMH (World Federation for ...

Khoa tâm thần – Wikipedia tiếng Việt
vi.wikipedia.org /wiki/Khoa_t%C3%A2m_th%E1%BA%A7n
2019-04-30 15:54:08 79

Các xét nghiệm tâm lý và kiểm tra sức khỏe có thể cũng được thực hiện, bao gồm một số trường hợp phải sử dụng các công nghệ hình ảnh thần kinh và sinh lý ...

Văn phòng Khu vực Tây Thái Bình Dương | Ngày sức khỏe tâm thần ...
www.wpro.who.int /vietnam/mediacentre/events/world_mental_health_day/vi/
2019-04-30 15:54:08 87

Ngày sức khỏe tâm thần thế giới được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức của công chúng về ... Sức khỏe tâm thần ở Khu vực Tây Thái Bình Dương - tiếng Anh ...

CÁC VIDEO LIÊN QUAN