cổng bảo vệ tiếng anh là gì
2019-04-19 02:45:27 1324

CÁC TRANG LIÊN QUAN

Người bảo vệ in English - Vietnamese-English Dictionary - Glosbe
glosbe.com /vi/en/ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%E1%BA%A3o%20v%E1%BB%87
2019-04-15 03:24:18 320

vi Một người bảo vệ là một người che chở, giữ gìn và bênh vực.4 Như vậy, với tư cách là một người bảo vệ đức hạnh, các em sẽ che chở, giữ gìn cùng bênh ...

Vietgle Tra từ - Định nghĩa của từ 'nhân viên bảo vệ' trong từ điển ...
tratu.coviet.vn /hoc-tieng-anh/tu-dien/lac-viet/all/nh%C3%A2n+vi%C3%AAn+b%E1%BA%A3o+v%E1%BB%87.html
2019-04-15 03:24:18 311

Iridi; 09/04/2019 17:45:47; Ôi, k có ai nữa rồi. Về thôi. [email protected]; 09/04/2019 16:07:44; giúp mình "mỏm trâm trụ " trong y học tiếng anh là gì ...

"người, nhân viên bảo vệ" tiếng anh là gì? - EnglishTestStore
englishteststore.net /index.php
2019-04-17 02:46:14 303

Cho tôi hỏi "người, nhân viên bảo vệ" tiếng anh nói thế nào? ... Người, nhân viên bảo vệ từ tiếng anh đó là: security guard. Answered 3 years ago. Rossy ...

Cổng TTĐT Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội
www.molisa.gov.vn /
2018-10-03 14:33:17 265

Ý kiến phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính của Bộ xin gửi về Email: [email protected] - Điện thoại:02439388407.

Cổng chính ở Tiếng Anh, dịch, Tiếng Việt-Tiếng Anh Từ điển - Glosbe
vi.glosbe.com /vi/en/c%E1%BB%95ng%20ch%C3%ADnh
2019-04-17 03:04:11 162

cổng chính dịch trong từ điển Tiếng Việt Tiếng Anh Glosbe, Từ điển trực tuyến, miễn phí. Duyệt milions ... Đây là cổng chính Ý, ... vi Mau bảo vệ cổng chính ngay.

Cổng vào ở Tiếng Anh - Tiếng Việt-Tiếng Anh Từ điển - Glosbe
vi.glosbe.com /vi/en/c%E1%BB%95ng%20v%C3%A0o
2019-04-17 03:04:11 94

cổng vào dịch trong từ điển Tiếng Việt Tiếng Anh Glosbe, Từ điển trực tuyến, miễn phí. ... vi Một phụ nữ tên là Mary Bartels có một căn nhà nằm đối diện cổng vào của một ... vi 20 Vậy nên, Cô Ri An Tum Rơ đánh bại được các vệ binh tại cổng vào ... vi Chú tôi bảo những cổng vào đều bị niêm phong bằng băng và đá khi ...

cổng ra vào - nghĩa trong tiếng Tiếng Anh - từ điển bab.la - Babla.vn
www.babla.vn /tieng-viet-tieng-anh/c%E1%BB%95ng-ra-v%C3%A0o
2019-04-17 03:04:11 102

Tra từ 'cổng ra vào' trong từ điển Tiếng Anh miễn phí và các bản dịch Anh khác.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền – Wikipedia tiếng Việt
vi.wikipedia.org /wiki/H%E1%BB%8Dc_vi%E1%BB%87n_B%C3%A1o_ch%C3%AD_v%C3%A0_Tuy%C3%AAn_truy%E1%BB%81n
2019-04-17 03:04:11 82

Cổng phụ: 51-53 Nguyễn Phong Sắc, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam ... Học viện Báo chí và Tuyên truyền (tên tiếng Anh là Academy of Journalism and .... sự nghiệp Báo chí";; 3 cán bộ được tặng Huy chương "Vì sự nghiệp Bảo vệ Thủ đô"; ...