sở khoa học công nghệ là gì
2019-04-25 21:56:14 363
sở khoa học công nghệ là gì

CÁC TRANG LIÊN QUAN

Sở Khoa học và Công nghệ
skh.quangngai.gov.vn /
2019-04-15 16:44:13 219

Chi đoàn Sở Khoa học và Công nghệ tổng kết công tác năm 2018, triển khai ... Chương trình KH&CN hỗ trợ doanh nghiệp giai đoạn 2016-2020 bước đầu đã ... Năng suất Việt Nam - Chi nhánh tại Đà Nẵng mở khóa đào tạo “Chuyển đổi Hệ ...

SỞ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TPHCM: Trang chủ
www.dost.hochiminhcity.gov.vn /
2019-04-15 17:08:03 249

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về việc mời đăng ký thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học- phát triển công nghệ và nâng cao tiềm lực khoa học ...

Khái niệm hoạt động Khoa học và Công nghệ? - Sở khoa học công ...
sokhcn.vinhphuc.gov.vn /noidung/hoidap/Lists/Danhsachcauhoi/View_Detail.aspx
2019-04-21 14:10:15 287

12 Tháng Mười Hai 2012 ... Theo cách hiểu chung nhất, hoạt động khoa học và công nghệ là tập hợp toàn bộ các hoạt động có hệ thống và sáng tạo nhằm phát triển kho ...

Chức năng, nhiệm vụ Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang
skhcn.bacgiang.gov.vn /gioi-thieu/detail.php
2019-04-21 14:10:15 222

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Quyết ...

Chức năng, nhiệm vu sở KHCN - Sở Khoa Học & Công Nghệ Bình ...
sokhcn.binhduong.gov.vn /New/chuc-nang-nhiem-vu-so-khcn-475
2019-04-21 14:10:15 228

Sở Khoa học và Công nghệ (sau đây gọi tắt là Sở) là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh. Sở chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức và hoạt động của ...

Sở Khoa học và công nghệ địa phương: Áp lực giảm biên chế và tự ...
tiasang.com.vn /-quan-ly-khoa-hoc/So-Khoa-hoc-va-cong-nghe-dia-phuong-Ap-luc-giam-bien-che-va-tu-chu-12527
2019-04-21 14:10:15 93

29 Tháng Sáu 2018 ... Tại Hội nghị giao ban Khoa học Công nghệ các tỉnh vùng Bắc Trung ... Đây cũng là mấu chốt cuộc tranh luận, bởi các sở KH&CN ở các tỉnh ... Hơn nữa, những gì nhà nước đã đầu tư trước đó để viện này trở thành một cơ sở ...

Sở Khoa học và Công nghệ - Cổng thông tin điện tử thành phố Hải ...
www.haiphong.gov.vn /Portal/Content.aspx
2019-04-21 14:10:15 260

Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ- Chuyên mục Quản lý khoa ... Cần làm gì để phát huy dân chủ trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng? ... Đây là định hướng nghiên cứu của đề tài khoa học cấp thành phố mang ...

Sở Khoa học và Công nghệ - UBND thành phố Hải Phòng
www.haiphong.gov.vn /sokhoahoccongnghe/
2019-04-21 14:10:15 260

Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ. ... Cây Thị gần 300 năm tuổi được công nhận là cây di sản Việt Nam · Sự kiện khoa học và công nghệ ... Cần làm gì để phát huy dân chủ trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng?

Sở Khoa Học và Công Nghệ Tỉnh Thanh Hóa
skhcn.thanhhoa.gov.vn /
2019-04-21 14:10:15 229

Thông báo mời tham gia Giải thưởng sáng tạo Khoa học công nghệ Việt Nam ... đã thống nhất chọn ngày 26 tháng 4 hằng năm là Ngày Sở hữu Trí tuệ Thế giới.

Giới thiệu Sở Khoa học và công nghệ Đồng Nai - dost-dongnai.gov.vn
dost-dongnai.gov.vn /Pages/gioithieu.aspx
2019-04-21 14:10:15 224

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai (sau đây gọi tắt là Sở KH&CN) là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai có chức năng tham ...

CÁC VIDEO LIÊN QUAN