luật khoa học công nghệ mới
2019-04-26 09:50:36 312
luật khoa học công nghệ mới

CÁC TRANG LIÊN QUAN

Nội dung chiến lược khoa học công nghệ - Chính phủ
www2.chinhphu.vn /portal/page/portal/chinhphu/noidungchienluockhoahoccongnghe
2019-04-15 13:18:19 298

Toàn văn Nghị quyết về định hướng chiến lược phát triển khoa học và công nghệ trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá nhiệm vụ đến năm 2000:.

29/2013/QH13 - Luật khoa học và công nghệ
www.most.gov.vn /vn/Pages/ChiTietVanBan.aspx
2019-04-15 23:58:12 222

Quy định đánh giá nghiệm thu dự án thuộc Chương trình Hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 2011 - 2015

Luật Khoa học và công nghệ năm 2013 - luatvietnam.vn
luatvietnam.vn /khoa-hoc/luat-29-2013-qh13-quoc-hoi-79401-d1.html
2019-04-16 00:04:20 269

Luật Khoa học và công nghệ năm 2013, số 29/2013/QH13 quy định về tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ; việc tổ chức thực hiện hoạt động khoa học và công nghệ; biện pháp bảo đảm phát triển khoa học và công nghệ; quản lý Nhà nước về khoa học và công nghệ

LUẬT KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - Natec
natec.gov.vn /van-ban-phap-luat-2016-9/
2019-04-22 02:22:09 169

Nghiên cứu ứng dụng là hoạt động nghiên cứu vận dụng kết quả nghiên cứu khoa học nhằm tạo ra công nghệ mới, đổi mới công nghệ phục vụ lợi ích của con ...

Luật Khoa học và Công nghệ (sửa đổi) - Dự thảo online - Quốc hội
duthaoonline.quochoi.vn /DuThao/Lists/DT_DUTHAO_LUAT/View_Detail.aspx
2019-04-22 02:22:09 150

Dự thảo Luật khoa học và công nghệ sửa đổi trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5, gồm ... Ở dự thảo mới này, về cá nhân tôi thấy rằng cơ quan soạn thảo và các cơ ...

Nhìn lại 5 năm thực hiện Luật Khoa học và Công nghệ | Công nghệ ...
daibieunhandan.vn /default.aspx
2019-04-22 02:22:09 163

17 Tháng Năm 2018 ... Chuyên mục Khoa học - Công nghệ. ... đã quyết định đề xuất với Chính phủ và Quốc hội quy định trong luật mới về ngày KH - CN Việt Nam.

Luật Khoa học và công nghệ - Bộ Tư pháp
www.moj.gov.vn /vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx
2019-04-22 02:22:09 66

Luật và Nghị định về KH&CN | Cổng thông tin Khoa học và Công ...
khoahocnganhang.org.vn /news/vi/category/van-ban-khcn/luat-va-nghi-dinh-ve-khcn/
2019-04-22 02:22:09 146

31 Tháng Năm 2018 ... luat 2. Nghị định về quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vố.

Một số điểm nổi bật trong Luật Khoa học và Công nghệ 2013
sati.gov.vn /posts/176
2019-04-22 02:22:09 155

Nhiều vấn đề mới trong Luật thể hiện quan điểm đổi mới toàn diện cơ chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ theo tinh thần Nghị quyết số 20 – NQ/TW ...

một số văn bản pháp luật trong lĩnh vực khoa học & công nghệ
imsat.vn /Tin-tuc/Tin-tuc-su-kien/28776/mot-so-van-ban-phap-luat-trong-linh-vuc-khoa-hoc--cong-nghe-
2019-04-22 02:22:09 199

Tại Kỳ họp Quốc hội Khóa XIII, Luật Khoa học và Công nghệ (sửa đổi) được Quốc ... Luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân hoạt động KH&CN tại Việt Nam.

CÁC VIDEO LIÊN QUAN