khoa học kĩ thuật thời trần
2019-04-26 23:35:31 623
khoa học kĩ thuật thời trần

CÁC TRANG LIÊN QUAN

Khoa học kĩ thuật qua các thời - SlideShare
www.slideshare.net /NgnNguyn110/khoa-hc-k-thut-qua-cc-thi
2019-04-15 06:56:13 249

10 Tháng Ba 2016 ... Nhiều ngành khoa học kĩ thuật ở thời Lý bắt đầu phát triển. -Đặc biệt là sự phát triển về vũ khí trong chiến đấu với số lượng lớn giáo, mác, cung ...

Hãy trình bày vài nét về khoa học - kÄ© thuật thời Trần. Em có nhận xét ...
loigiaihay.com /hay-trinh-bay-vai-net-ve-khoa-hoc-ki-thuat-thoi-tran-em-co-nhan-xet-gi-ve-tinh-hinh-do-c82a38407.html
2019-04-15 07:08:15 150

Khoa học - kĩ thuật thời kì này đã đạt được nhiều thành tựu rực rỡ. - Nguyên nhân là do nền kinh tế, văn hóa, giáo dục thời Trần đã bắt đầu phát triển tạo điều ...

Giáo dục và khoa học - kĩ thuật thời Trần - Loigiaihay.com
loigiaihay.com /giao-duc-va-khoa-hoc-ki-thuat-thoi-tran-c82a13792.html
2019-04-15 07:08:15 201

Giáo dục và khoa học - kĩ thuật thời Trần. Thời Trần, Quốc tử giám mở rộng việc đào tạo con em quý tộc, quan lại.

Giáo dục và khoa học - kĩ thuật thời Trần - Tài liệu text - 123doc.org
text.123doc.org /document/3101849-giao-duc-va-khoa-hoc-ki-thuat-thoi-tran.htm
2019-04-15 07:08:15 132

Thời Trần, Quốc tử giám mở rộng việc đào tạo con em quý tộc, quan lại. Các lộ, phù quanh kinh thành đều có trường công. Thời Trần, Quốc tử giám mở rộng ...

Hãy trình bày vài nét về khoa học kỹ thuật thời Trần. Em có nhận ...
lop67.tk /hoidap/27881/h%C3%A3y-tr%C3%ACnh-b%C3%A0y-v%C3%A0i-n%C3%A9t-khoa-h%E1%BB%8Dc-thu%E1%BA%ADt-th%E1%BB%9Di-tr%E1%BA%A7n-nh%E1%BA%ADn-x%C3%A9t-t%C3%ACnh-h%C3%ACnh
2019-04-15 07:08:15 246

Khoa học – kĩ thuật: - Sử học: năm 1272, tác phẩm Đại Việt sử kí của Lê Văn Hưu ra đời. - Quân sự: có tác phẩm Binh thư yếu lược của Trần ...

Câu hỏi của Thảo Nguyễn - Lịch sử lớp 7 | Học trực tuyến - Hoc24.vn
hoc24.vn /hoi-dap/question/145622.html
2019-04-15 07:08:15 285

20 Tháng Giêng 2018 ... Giáo dục và khoa học- kĩ thuật thời Trần có nhiều điểm mới, hãy hoàn thiện tiếp các đoạn văn sau để thấy được những...

Trình bày vài nét về khoa học, kĩ thuật thời Trần? - Hoc247
hoc247.net /hoi-dap/lich-su-7/trinh-bay-vai-net-ve-khoa-hoc-ki-thuat-thoi-tran-faq325707.html
2019-04-15 07:08:15 240

Khoa học – kĩ thuật: - Sử học: năm 1272, tác phẩm Đại Việt sử kí của Lê Văn Hưu ra đời. - Quân sự: có tác phẩm Binh thư yếu lược của Trần Hưng Đạo. - Y học: ...

Hãy trình bày tình hình giáo dục, khoa học kĩ thuật thời Trần - Lịch ...
lazi.vn /edu/exercise/hay-trinh-bay-tinh-hinh-giao-duc-khoa-hoc-ki-thuat-thoi-tran
2019-04-15 07:08:15 305

16 Tháng Mười Hai 2017 ... Giáo dục: Trường học mở ra ngày càng nhiều, các kì thi chọn người giỏi được tổ chức thường xuyên. Năm 1272, bộ “Đại Việt sử kí” ra đời ...

Hãy trình bày vài nét về khoa học - kĩ thuật thời Trần. Em có nhận xét ...
loigiai.org /hay-trinh-bay-vai-net-ve-khoa-hoc-ki-thuat-thoi-tran-em-co-nhan-xet-gi-ve-tinh-hinh-do
2019-04-22 12:38:24 121

Khoa học - kĩ thuật: - Về lịch sử: + Cơ quan chuyên viết sử (quốc sử viện) ra đời, do Lê Văn Hưu đứng đầu. + Năm 1272, ông biên soạn xong bộ "Đại Việt sử kí" ...

Trình bày và nhận xét về tình hình khoa học - kĩ thuật thời Trần ...
loga.vn /hoi-dap/trinh-bay-va-nhan-et-ve-tinh-hinh-khoa-hoc-ki-thuat-thoi-tran-trinh-bay-va-nhan-et-ve-tinh-hinh-25376
2019-04-22 12:38:24 222

Trình bày và nhận xét về tình hình khoa học - kĩ thuật thời Trần?-Trình bày và nhận xét về tình hình khoa học - kĩ thuật thời Trần .l.

CÁC VIDEO LIÊN QUAN