khóa học quản lý dự án cntt
2019-05-04 02:00:32 325
khóa học quản lý dự án cntt

CÁC TRANG LIÊN QUAN

Lịch khai giảng Khóa nghiệp vụ Lập và Quản lý dự án Công nghệ ...
pta.edu.vn /Lich-khai-giang-Khoa-nghiep-vu-Lap-va-Quan-ly-du-an-Cong-nghe-thong-tin-theo-Nghi-Dinh-102-CP-_c2_456__625.html
2019-04-21 18:22:04 126

Lịch khai giảng Khóa nghiệp vụ Lập và Quản lý dự án Công nghệ thông tin (theo Nghị Định 102/CP) , CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ ...

KHÓA HỌC LẬP VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN CNTT-THEO NGHỊ ĐỊNH 102 ...
www.pta.edu.vn /KHOA-HOC-LAP-VA-QUAN-LY-DU-AN-CNTT-THEO-NGHI-DINH-102-ND-CP_c2_456__649.html
2019-04-21 18:22:04 127

Căn cứ Quyết định số: 219/QĐ-ƯDCNTT ký ngày 30 tháng 10 năm 2013 về việc Công nhận Công ty cổ phần đào tạo và chuyển giao công nghệ thông tin-truyền ...

KHÓA HỌC GIÁM ĐỐC DỰ ÁN CNTT (IT) CHUYÊN NGHIỆP ...
infochief.com.vn /Infochief-course-IT-Project-Skills.htm
2019-04-21 18:22:04 132

Quản lý dự án CNTT tại học viện INFOCHIEF là chương trình được thiết kế ... Dự án Quản lý nội dung số - CM ... 2. GIÁM ĐỐC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - CIO ...

Khóa Học Quản Lý Dự Án IT Chuyên Nghiệp - IT Project ...
www.masterskills.org /IT_Project-training.htm
2019-04-21 18:22:04 214

Khóa học "Quản Lý Dự Án IT" tại học viện Masterskills là chương trình được thiết kế dành riêng cho Những nhà quản trị dự án Công Nghệ Thông Tin. Với mục ...

Khóa nghiệp vụ Lập và Quản lý dự án Công nghệ thông tin (theo ...
quanlyduancongnghethongtin.com /khoa-nghiep-vu-lap-va-quan-ly-du-an-cong-nghe-thong-tin-theo-nghi-dinh-102-cp--c2-747---168.html
2019-04-21 18:22:04 113

Căn cứ Quyết định số: 219/QĐ-ƯDCNTT ký ngày 30 tháng 10 năm 2013 về việc Công nhận Công ty cổ phần đào tạo và chuyển giao công nghệ thông tin-truyền ...

Khai giảng khoá đào tạo Quản lý Dự án CNTT Chuyên nghiệp (IT ...
www.apexglobal.com.vn /khai-giang-khoa-dao-tao-quan-ly-du-an-cntt-chuyen-nghiep-it-project-management-professional/
2019-04-21 18:22:04 175

28 Tháng Mười 2016 ... Các học viên đến các ngân hàng, công ty địa ốc và công ty lớn như: Ngân hàng ... Khai giảng khoá đào tạo Quản lý Dự án CNTT Chuyên nghiệp (IT ... bộ thông tin truyền thông chọn làm giảng viên chính thức cho các khoá ...

Quản lý dự án | Trung tâm Công nghệ và Đào tạo Robusta
robusta.vn /vi/chuong-trinh-dao-tao/qu-n-ly-du-an
2019-04-21 18:22:04 164

Bao gồm các khoá như Quản lý dự án căn bản, PMP, Quản lý dự án CNTT, Microsoft Project. ... Quản trị dự án chuyên nghiệp với Microsoft Project 2013 ...

QUẢN LÝ DỰ ÁN THEO CHUẨN PMI - DevPro
www.devpro.edu.vn /khoa-hoc-quan-ly-du-an
2019-04-28 22:32:13 191

Lớp học kỹ năng quản lý dự án theo chuẩn PMI cho các leader, team leader, project ... 15 năm trong quản lý dự án CNTT, đặc biệt là các dự án viết phần mềm.

Khai giảng khóa học “Quản lý dự án chuyên nghiệp” theo chuẩn ...
ecci.com.vn /khai-giang-khoa-hoc-quan-ly-du-an-chuyen-nghiep-theo-chuan-pmi
2019-04-28 22:56:03 198

Quản lý dự án chuyện nghiệp – PMP là khóa học dành cho nhà quản lý/ điều hành dự án, thành viên trong nhóm dự án hay bất kỳ ai quan về quản lý dự án ...

KHAI GIẢNG KHÓA HỌC LẬP VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN CNTT, GIÁM ...
www.facebook.com /quanlyduandautuxaydungcongtrinh/posts/khai-gi%E1%BA%A3ng-kh%C3%B3a-h%E1%BB%8Dc-l%E1%BA%ADp-v%C3%A0-qu%E1%BA%A3n-l%C3%BD-d%E1%BB%B1-%C3%A1n-cntt-gi%C3%A1m-s%C3%A1t-thi-c%C3%B4ng-d%E1%BB%B1-%C3%A1n-cntt-l%E1%BA%ADp-d/692092854299145
2019-04-28 23:02:12 70

KHAI GIẢNG KHÓA HỌC LẬP VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN CNTT, GIÁM SÁT THI CÔNG DỰ ÁN CNTT, LẬP DỰ TOÁN CHI PHÍ ĐẦU TƯ ỨNG DỤNG CNTT TRÊN ...