chi phí tài chính khác là gì
2020-07-12 05:55:09 189

CÁC TRANG LIÊN QUAN

Chi phí tài chính là gì? - BankStore
bankstore.vn /chi-phi-tai-chinh-la-gi/
2019-05-04 13:56:05 193

8 Tháng Mười 2018 ... Để hoạt động doanh nghiệp, chi phí tài chính đóng vai trò vô cùng quan trọng. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ CPTC là gì, cùng với ...

NiceAccounting: Hệ thống tài khoản - 635. Chi phí tài chính.
www.niceaccounting.com /HTTK/6/635.html
2019-04-25 08:36:05 149

TÀI KHOẢN 635 - CHI PHÍ TÀI CHÍNH (Thông tư 200/2014/TT-BTC) Nguyên tắc kế toán. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản

NiceAccounting: Hệ thống tài khoản - 811. Chi phí khác.
www.niceaccounting.com /HTTK/8/811.html
2019-04-15 10:18:07 252

- Cuối kỳ, kết chuyển toàn bộ các khoản chi phí khác phát sinh trong kỳ vào tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh”. Tài khoản 811 - Chi phí khác không có số dư cuối kỳ. Tài khoản 811 - Chi phí khác không có tài khoản cấp 2. về đầu trang

Chi phí – Wikipedia tiếng Việt
vi.wikipedia.org /wiki/Chi_phí
2019-12-21 02:00:05 104

Chi phí giao dịch. Chi phí giao dịch là chi phí cần thiết để có thể tiến hành trôi chảy các giao dịch kinh tế. Chi phí giao dịch gồm các loại: chi phí tìm kiếm và thông tin, chi phí thương thảo, chi phí đảm bảo thực hiện hợp đồng và các chi phí khác.

Chi phí trả trước là gì - KẾ TOÁN VIỆT HƯNG
lamketoan.vn /chi-phi-tra-truoc-la-gi.html
2020-01-29 01:45:05 84

Chi phí trả trước là một khoản chi phí đã phát sinh mà công ty phải bỏ ra để mua một CCDC hay một số tài sản khác có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh trong nhiều kỳ của doanh nghiệp

Chi phí tài chính là gì ? Khái niệm Doanh thu tài chính là gì
wikibatdongsan.com /chi-phi-tai-chinh-la-gi-doanh-thu-tai-chinh-la-gi.html
2020-07-11 21:50:05 86

5/20/2019 · Chi phí tài chính là gì và doanh thu tài chính là gì, có vai trò như thế nào trong báo cáo tài chính. Bài viết dưới đây của Wikibatdongsan sẽ giới thiệu đến bạn chi tiết hơn về kiểm toán phần hành Chi phí tài chính và Doanh thu tài chính nhé.

Chi phí hành chính là gì? - VietnamFinance
vietnamfinance.vn /chi-phi-hanh-chinh-la-gi-20180504224208646.htm
2020-07-12 03:55:05 66

Chi phí hành chính (administrative cost) là chi phí để vận hành một tổ chức được thành lập với mục đích sản xuất hàng hoá hoặc dịch vụ. Nó bao gồm tiền lương trả cho giám đốc, cán bộ phòng ban, nhân viên kế toán, nhân sự và thư ký; tiền thuê nhà, điện nước; chi phí vật liệu, thiết bị, đồ dùng văn phòng.

Chi phí bán hàng bao gồm những khoản nào? | Kiểm toán uy tín
kiemtoanuytin.blogspot.com /2016/05/chi-phi-ban-hang-bao-gom-nhung-khoan-nao.html
2020-07-12 04:40:08 96

Chi phí bán hàng là toàn bộ chi phí phát sinh trong quá trình tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ. Chi phí bán hàng được theo dõi chi tiết theo từng nội dung chi phí như: Chi phí nhân viên, vật liệu, bao bì, dụng cụ, đồ dùng, khấu hao TSCĐ, bảo hành, dịch vụ mua ngoài,chi phí bằng tiền khác.

Chi phí giao dịch là gì? - vietnamfinance.vn
vietnamfinance.vn /chi-phi-giao-dich-la-gi-20180504224208606.htm
2020-07-12 05:55:09 61

Ngoài ra còn có chi phí giao dịch trong việc mua và bán bất động sản, bao gồm phí hoa hồng đại lý và phí tổn khi mua tài sản, chẳng hạn như phí tìm kiếm, phí thẩm định và các loại phí của chính phủ. Một loại chi phí giao dịch khác là thời gian và công sức liên quan đến ...

Chi phí hoạt động là gì?
ketoanthucte.top /chi-phi-hoat-dong-la-gi-i1491.html
2020-07-12 05:55:09 80

Chi phí hoạt động là các chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh chính của công ty và được báo cáo trên của báo cáo thu nhập . Ví dụ, các hoạt động hành chính của nhà bán lẻ là …