tâm lý tài chính học hành vi
2019-05-11 16:35:21 268

CÁC TRANG LIÊN QUAN

Tài chính hành vi học – Wikipedia tiếng Việt
vi.wikipedia.org /wiki/Tài_chính_hành_vi_học
2019-04-13 13:32:29 132

Tài chính hành vi học & kinh tế học hành vi là những có lĩnh vực liên quan gần gũi, ứng dụng những nghiên cứu khoa học về nhận ...

Tài chính hành vi - Tâm lý học, Ra quyết định, và thị ...
www.chiemtinhtaichinh.com /san-pham/tai-chinh-hanh-vi-tam-ly-hoc-ra-quyet-dinh-va-thi-truong/
2019-05-02 16:22:06 187

Học tài chính hành vi là học cách tránh ... Hãy là người đầu tiên nhận xét “Tài chính hành vi – Tâm lý học, ... Sách Tài Chính ...

Sách Tài Chính Hành Vi - Tâm Lý Học, Ra Quyết Định, Và Thị ...
www.fahasa.com /tai-chinh-hanh-vi-tam-ly-hoc-ra-quyet-dinh-va-thi-truong.html
2019-05-05 08:40:11 95

Quyển sách này lý tưởng cho các hành vi tài chính ngày nay tự chọn - lý thuyết tài chính liên kết và thực hành để hành vi con người. Cuốn sách bắt đầu bằng ...

Kinh tế học hành vi – Wikipedia tiếng Việt
vi.wikipedia.org /wiki/Kinh_t%E1%BA%BF_h%E1%BB%8Dc_h%C3%A0nh_vi
2019-04-24 15:14:06 203

Kinh tế học hành vi và lĩnh vực liên quan, tài chính hành vi, nghiên cứu các ảnh hưởng của xã hội, nhận thức, và các yếu tố cảm xúc trên các quyết định kinh tế ...

Tài Chính Hành Vi – Tâm Lý Học, Ra Quyết Định Và Thị ...
taisachebook.com /download/tai-chinh-hanh-vi-tam-ly-hoc-ra-quyet-dinh-va-thi-truong/
2019-05-02 17:04:03 227

Quyển sách này lý tưởng cho các hành vi tài chính ngày nay tự chọn – lý thuyết tài chính liên kết và thực hành để hành vi con người.

Tài chính học hành vi, tâm lý bầy đàn và TTCK Việt Nam ...
tinnhanhchungkhoan.vn /chung-khoan/tai-chinh-hoc-hanh-vi-tam-ly-bay-dan-va-ttck-viet-nam-83484.html
2019-05-05 09:44:09 82

Tài chính học hành vi. Các bằng chứng về “bong bóng” chứng khoán thế giới trong những năm 90 đã chứng minh rằng, các nhà đầu tư ...

Tài chính học hành vi, tâm lý bầy đàn và TTCK Việt Nam.doc
123doc.org /document/66289-tai-chinh-hoc-hanh-vi-tam-ly-bay-dan-va-ttck-viet-nam-doc.htm
2019-05-05 09:44:09 138

Tài chính học hành vi, tâm lý bầy đàn và TTCK Việt Nam . Tài chính học hành vi, tâm lý bầy đàn và TTCK Việt NamTTCK Việt Nam trong năm ...

Tâm lý học là gì? | CureViệt
cureviet.com /tam-ly-hoc/
2019-05-05 09:44:09 111

Tâm lý học tiến hóa xem xét hành vi ... chân người tài. Các nhà tâm lý học ... chính thức tuyên bố và xem ngành tâm lý ...

TÀI CHÍNH HÀNH VI TÂM LÝ HỌC ... - Nhà Sách Kinh Tế
sachkinhte.vn /tai-chinh-hanh-vi-tam-ly-hoc-ra-quyet-dinh-va-thi-truong-lucky-f-acker
2019-05-05 09:44:09 183

tÀi chÍnh hÀnh vi - tÂm lÝ hỌc, ra quyẾt ĐỊnh vÀ thỊ trƯỜng. sÁch tÀi chÍnh hÀnh vi tÂm lÝ hỌc, ra quyẾt ĐỊnh vÀ thỊ trƯỜng bÁn ...

CÁC VIDEO LIÊN QUAN