khóa học về khoa học dữ liệu
2019-04-15 20:45:45 358

CÁC TRANG LIÊN QUAN

Khoa học dữ liệu – Wikipedia tiếng Việt
vi.wikipedia.org /wiki/Khoa_h%E1%BB%8Dc_d%E1%BB%AF_li%E1%BB%87u
2019-04-14 14:48:14 240

Khoa học dữ liệu là một lĩnh vực liên ngành về các quá trình và các hệ thống rút trích tri thức hoặc hiểu biết từ dữ liệu ở ...

Khóa học Phân tích dữ liệu sử dụng Microsoft Power BI ...
www.hocviendaotao.com /2018/07/khoa-hoc-phan-tich-du-lieu-su-dung.html
2019-04-14 14:48:14 241

Trong khóa học này, bạn sẽ học cách cung cấp thông tin kinh doanh bắt mắt với Microsoft Power BI Desktop. Giờ đây, bạn có thể lấy dữ ...

Khóa học phân tích cơ sở dữ liệu với dự án thực tế
zendvn.com /khoa-hoc-phan-tich-co-so-du-lieu/
2019-04-14 14:48:14 146

Khóa học phân tích cơ sở dữ liệu với dự án thực tế khóa học nâng cao và chuyên sâu về phân tích hệ thống thông tin, tạo form ...

Khóa học Ứng dụng Excel trong xử lý dữ liệu - unitrain.edu.vn
unitrain.edu.vn /class/khoa-hoc-ung-dung-excel-trong-xu-ly-du-lieu/
2019-04-14 14:48:14 300

Khác với tin học văn phòng, khóa học của UniTrain được thiết kế tập trung chủ yếu vào nội dung thực hành giúp cho học viên ...

Khóa học SQL Cơ Bản - Giá 460.000đ - Trung Tâm Java Master
trungtamjava.com /khoa-hoc-sql-co-ban/
2019-04-15 12:08:14 178

IV – NHỮNG GÌ BẠN ĐẠT ĐƯỢC. Hoàn thiện kiến thức về SQL; Xây dựng các hệ thống lưu trữ dữ liệu. Sau khi hoàn thành khóa học ...

Khóa học Giới Thiệu Về Khoa Học Dữ Liệu (tại TP. HCM ...
viasm.edu.vn /hdkh/khoa-hoc-gioi-thieu-ve-khoa-hoc-du-lieu-tai-tp-hcm
2019-04-15 12:08:14 101

Khóa học Giới Thiệu Về Khoa Học Dữ Liệu (tại TP. HCM) Thời gian: 13:30 đến 16:00 ngày 19/05/2017, 09:00 đến 16:00 ngày 20/05/2017, 09:00 ...

KHÓA HỌC GIỚI THIỆU VỀ KHOA HỌC DỮ LIỆU
www.jvn.edu.vn /vi/news/thong-bao/khoa-hoc-gioi-thieu-ve-khoa-hoc-du-lieu-53.html
2019-04-15 12:08:14 195

Ngày 19.5: Cơ bản về Khoa học Dữ liệu Chiều 13:30 – 16:00 Tổng quan về Khoa học dữ liệu - Bài giảng 1.1: Cách mạng Công nghiệp 4.0 ...

Khóa học cấu trúc dữ liệu và giải thuật - EGG Club
eggclub.org /khoa-hoc-cau-truc-du-lieu-va-giai-thuat/
2019-04-15 12:08:14 95

Hỗ trợ các bạn sinh viên CNTT tiếp cận kiến thức chuyên ngành nhanh chóng và đầy đủ. Chia sẻ các kiến thức về "Lập trình cơ ...

Khóa học SQL101 - Truy vấn dữ liệu với SQL trong Excel ...
www.hocexcel.online /course/preview/sql101-truy-van-du-lieu-voi-sql-trong-excel
2019-04-15 12:08:14 405

Khóa học “Truy vấn dữ liệu với SQL” sẽ giúp bạn. ... hủy, sử dụng khóa học Quy định về thanh toán và hoàn trả học phí

Khóa học kỹ thuật lập báo cáo động và xử lý dữ liệu trong ...
hocexcelnangcao.net /khoa-hoc-ky-thuat-lap-bao-cao-dong-va-xu-ly-du-lieu-trong-microsoft-excel-tai-bluesofts-a-newsdetails-36700-%20186-186.html
2019-04-15 12:08:14 101

Khóa học “Tạo báo cáo ... tính Excel khoa học, giảm bớt sự dư thừa và loại bỏ những sự cố mâu thuẫn về dữ liệu, ...