di chúc không hợp pháp là gì
2019-04-24 01:00:33 259

CÁC TRANG LIÊN QUAN

Thế nào là di chúc hợp pháp? - Tạp Chí Mặt Trận - Báo Mới
baomoi.com /the-nao-la-di-chuc-hop-phap/c/29353379.epi
2019-04-16 19:34:07 218

15 Tháng Giêng 2019 ... Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ được coi là hợp pháp, nếu có đủ các điều kiện được quy định tại Khoản 1 Điều ...

Di chúc thế nào được coi là hợp pháp? - Thư viện Bản Án
banan.thuvienphapluat.vn /tin-tuc/di-chuc-the-nao-duoc-coi-la-hop-phap-542
2019-04-16 19:40:08 245

1 Tháng Ba 2019 ... Theo quy định tại Điều 630 Bộ luật Dân sự năm 2015, di chúc hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau: Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt ...

Thừa kế trong trường hợp di chúc không hợp pháp
luatminhgia.com.vn /hoi-dap-dan-su/thua-ke-trong-truong-hop-di-chuc-khong-hop-phap.aspx
2019-04-16 19:46:07 132

31 Tháng Tám 2018 ... Luật sư tư vấn miễn phí qua email trường hợp hỏi về chia thừa kế trong trường hợp người chết để lại di chúc nhưng di chúc không hợp pháp ...

Quy định về di chúc không hợp pháp - Luật Dương Gia
luatduonggia.vn /quy-dinh-ve-di-chuc-khong-hop-phap/
2019-04-16 19:46:07 199

20 Tháng Chín 2018 ... Quy định về di chúc không hợp pháp. Điều kiện để di chúc hợp pháp. Hiệu lực của di chúc được quy định như thế nào theo pháp luật thừa kế.

Di chúc không hợp pháp - Luật Dương Gia
luatduonggia.vn /di-chuc-khong-hop-phap/
2019-04-16 19:46:07 212

12 Tháng Chín 2018 ... Di chúc không hợp pháp thì xử lý như thế nào? Bố mẹ mất không để lại di chúc, thủ tục khởi kiện chia thừa kế như thế nào?

Di chúc không có hiệu lực trong trường hợp nào? - Báo Khánh Hòa ...
baokhanhhoa.vn /phap-luat/giai-dap-phap-luat/201810/di-chuc-khong-co-hieu-luc-trong-truong-hop-nao-8092982/
2019-04-16 19:46:07 220

11 Tháng Mười 2018 ... Ba tôi chết để lại hai bản di chúc. Có người cho là di chúc viết trước không có giá trị. Xin cho biết quy định của pháp luật về việc này?

Di chúc không hợp pháp - Công Ty Luật Giải Phóng
luatgiaiphong.com /hoi-dap-phap-luat-ve-thua-ke-di-chuc/4158-di-truc-khong-hop-phap
2019-04-16 19:46:07 164

Di chúc không hợp pháp. Câu hỏi: BO TOI CHET DI CO DE LAI MOT TO DI CHUC.TRONG TO DI CHUC ONG CO DE LAI TOAN BO TAI SAN CHO CHI CA TOI.

Các trường hợp di chúc vô hiệu theo quy định mới
luat247.vn /Cac-truong-hop-di-chuc-vo-hieu-theo-quy-dinh-moi-3A923844.html
2019-04-16 19:46:07 253

9 Tháng 4 2018 ... Pháp luật quy định di chúc có hiệu lực kể từ thời điểm mở thừa kế, vậy tại sao di chúc lại không có hiệu lực (Di chúc vô hiệu)? Cùng luật sư ...

Lập di chúc như thế nào là hợp pháp? - BAOMOI.COM
baomoi.com /lap-di-chuc-nhu-the-nao-la-hop-phap/c/21993000.epi
2019-04-19 18:30:07 117

- Di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ.

Thế nào là di chúc hợp pháp? - dantri.com.vn
dantri.com.vn /tu-van-phap-luat/the-nao-la-di-chuc-hop-phap-1280468540.htm
2019-04-19 18:36:03 209

Di chúc bằng văn bản được coi là hợp pháp khi đáp ứng được các quy định tại Điều 655, 656,657,659 Bộ luật dân sự năm 1995 cụ thể: Điều 655. Di chúc hợp pháp. 1- Di chúc được coi là hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây: